Tag-arkiv: 2018F

Årsrapport 2018/19

Selskabsmeddelelse nr. 3 2019/20
København, den 3. april 2019

Årsrapport for regnskabsåret 2018/19
Resultat for regnskabsåret 2018/19 udgør DKK -9,5 mio. Egenkapitalen udgør DKK 215 mio. svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 4.945.

Bestyrelsen i Scandinavian Private Equity A/S har i dag behandlet og godkendt Selskabets årsrapport for regnskabsåret 2018/19. Årsrapporten har følgende hovedpunkter:

 • Resultatet for regnskabsåret 2018/19 udgør DKK -9,5 mio., og investeringer i private equity fonde har givet et afkast på i alt DKK -7,1 mio.
 • Kapitalandele i private equity fonde udgør DKK 177 mio., svarende til 83% af nettoaktiverne.
 • SPEAS har i regnskabsåret netto modtaget DKK 72 mio. fra private equity fondene.
 • I løbet af regnskabsåret er udbetalt et samlet udbytte på DKK 1.000 pr. aktie, svarende til i alt DKK 43 mio.
 • Bestyrelsen foreslår, at der for regnskabsåret udbetales et udbytte på DKK 1.200 pr. aktie a nominelt DKK 1.000, svarende til i alt DKK 52 mio.
 • Egenkapitalen udgør pr. 31. januar 2019 DKK 215 mio., svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 4.945.
 • Egenkapitalafkastet udgør -4,1% i regnskabsåret.
 • Selskabet forventer et langsigtet afkast af egenkapitalen på 8-9% p.a. givet Selskabets aktuelle aktivfordeling. Årets resultat vil være afhængigt af udviklingen på de finansielle markeder.

Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, adm. direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30

Delårsrapport Q3 2018/19

Selskabsmeddelelse nr. 9 2018/19
København, den 12. december 2018

Delårsrapport for perioden 1. august 2018 – 31. oktober 2018
Resultat for 3. kvartal 2018/19 udgør DKK -6,3 mio. Egenkapitalen udgør DKK 209 mio. svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 4.816.

Bestyrelsen i Scandinavian Private Equity A/S (SPEAS) har i dag behandlet og godkendt Selskabets delårsrapport for perioden 1. august 2018 – 31. oktober 2018. Delårsrapporten har følgende hovedpunkter:

 • Resultatet udgør DKK -6,3 mio. for 3. kvartal 2018/19 og DKK -15,0 mio. for perioden 1.-3. kvartal 2018/19.
 • Investeringer i private equity fonde har givet et afkast på i alt DKK -5,8 mio. i 3. kvartal 2018/19 og DKK -13,4 mio. i perioden 1.-3. kvartal 2018/19.
 • Kapitalandele i private equity fonde udgør DKK 184 mio., svarende til 88% af nettoaktiverne.
 • I 3. kvartal 2018/19 har SPEAS netto modtaget DKK 35,0 mio. fra private equity fondene.
 • Ekstraordinært udbytte på DKK 1.000 pr. aktie er udbetalt 31. juli 2018. Siden regnskabsårets start har SPEAS i alt udbetalt DKK 43 mio. i udbytte.
 • Egenkapitalen udgør pr. 31. oktober 2018 DKK 209 mio., svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 4.816.
 • Egenkapitalafkastet udgør -3,0% i 3. kvartal 2018/19 og -6,4% i perioden 1.-3. kvartal 2018/19.
 • Selskabet forventer et langsigtet afkast af egenkapitalen på 8-9% p.a. På baggrund af det opnåede investeringsresultat, forventes for indeværende regnskabsår nu et egenkapitalafkast, der er lavere end den langsigtede afkastforventning. Årets resultat vil være afhængigt af udviklingen på de finansielle markeder.

Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, adm. direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30

2018 Q3

Delårsrapport H1 2018/19

Selskabsmeddelelse nr. 8 2018/19
København, den 10. september 2018

Delårsrapport for perioden 1. februar 2018 – 31. juli 2018
Resultat for 1. halvår 2018/19 udgør DKK -8,7 mio. Egenkapitalen udgør DKK 215 mio. svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 4.962.

Bestyrelsen i Scandinavian Private Equity A/S (SPEAS) har i dag behandlet og godkendt Selskabets delårsrapport for perioden 1. februar 2018 – 31. juli 2018. Delårsrapporten har følgende hovedpunkter:

 • Resultatet udgør DKK 9,8 mio. i 2. kvartal 2018/19 og DKK -8,7 mio. i 1. halvår 2018/19.
 • Investeringer i private equity fonde har givet et afkast på DKK 10,2 mio. i 2. kvartal 2018/19 og DKK -7,6 mio. i 1. halvår 2018/19.
 • Kapitalandele i private equity fonde udgør DKK 225 mio., svarende til 105% af nettoaktiverne.
 • I 1. halvår 2018/19 har SPEAS netto modtaget DKK 24 mio. fra private equity fondene.
 • Ekstraordinært udbytte på DKK 1.000 pr. aktie er udbetalt 31. juli 2018. I regnskabsperioden har SPEAS i alt udbetalt DKK 43 mio. i udbytte.
 • Egenkapitalen udgør pr. 31. juli 2018 DKK 215 mio., svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 4.962.
 • Egenkapitalafkastet udgør 4,2% i 2. kvartal 2018/19 og -3,6% i 1. halvår 2018/19.
 • Selskabet forventer et langsigtet afkast af egenkapitalen på 8-9% p.a. givet Selskabets aktuelle aktivfordeling. Årets resultat vil være afhængigt af udviklingen på de finansielle markeder.

Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, adm. direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30

2018 Q2

Delårsrapport Q1 2018/19

Selskabsmeddelelse nr. 5 2018/19
København, den 11. juni 2018

Delårsrapport for perioden 1. februar 2018 – 30. april 2018
Resultat for 1. kvartal 2018/19 udgør DKK -18,5 mio. Egenkapitalen udgør DKK 249 mio., svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 5.737.

Bestyrelsen i Scandinavian Private Equity A/S har i dag behandlet og godkendt Selskabets delårsrapport for perioden 1. februar 2018 – 30. april 2018. Delårsrapporten har følgende hovedpunkter:

 • Resultatet udgør DKK -18,5 mio. for 1. kvartal 2018/19.
 • Investeringer i private equity fonde har givet et negativt afkast på i alt DKK 17,8 mio.
 • Det negative resultat kan primært henføres til 3 af private equity fondene, der i 1. kvartal uventet har nedskrevet værdien af enkelte porteføljeselskaber. Resultatet af de øvrige private equity fonde er i overensstemmelse med forventningerne.
 • Kapitalandele i private equity fonde udgør DKK 227 mio. svarende til 91% af nettoaktiverne.
 • SPEAS har i 1. kvartal 2018/19 netto modtaget DKK 11,4 mio. fra private equity fondene.
 • Bestyrelsen forventer som tidligere meddelt at uddele ekstraordinært udbytte i løbet af regn-skabsåret.
 • Egenkapitalen udgør pr. 30. april 2018 DKK 249 mio., svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 5.737.
 • Egenkapitalafkastet udgør -7,2% i 1. kvartal 2018/19.
 • Selskabet forventer et langsigtet afkast af egenkapitalen på 8-9% p.a. givet Selskabets aktuelle aktivfordeling. Årets resultat vil være afhængigt af udviklingen på de finansielle markeder.

Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, adm. direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30

2018 Q1