Tag-arkiv: 2018F

Delårsrapport H1 2018/19

Selskabsmeddelelse nr. 8 2018/19
København, den 10. september 2018

Delårsrapport for perioden 1. februar 2018 – 31. juli 2018
Resultat for 1. halvår 2018/19 udgør DKK -8,7 mio. Egenkapitalen udgør DKK 215 mio. svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 4.962.

Bestyrelsen i Scandinavian Private Equity A/S (SPEAS) har i dag behandlet og godkendt Selskabets delårsrapport for perioden 1. februar 2018 – 31. juli 2018. Delårsrapporten har følgende hovedpunkter:

 • Resultatet udgør DKK 9,8 mio. i 2. kvartal 2018/19 og DKK -8,7 mio. i 1. halvår 2018/19.
 • Investeringer i private equity fonde har givet et afkast på DKK 10,2 mio. i 2. kvartal 2018/19 og DKK -7,6 mio. i 1. halvår 2018/19.
 • Kapitalandele i private equity fonde udgør DKK 225 mio., svarende til 105% af nettoaktiverne.
 • I 1. halvår 2018/19 har SPEAS netto modtaget DKK 24 mio. fra private equity fondene.
 • Ekstraordinært udbytte på DKK 1.000 pr. aktie er udbetalt 31. juli 2018. I regnskabsperioden har SPEAS i alt udbetalt DKK 43 mio. i udbytte.
 • Egenkapitalen udgør pr. 31. juli 2018 DKK 215 mio., svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 4.962.
 • Egenkapitalafkastet udgør 4,2% i 2. kvartal 2018/19 og -3,6% i 1. halvår 2018/19.
 • Selskabet forventer et langsigtet afkast af egenkapitalen på 8-9% p.a. givet Selskabets aktuelle aktivfordeling. Årets resultat vil være afhængigt af udviklingen på de finansielle markeder.

Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, adm. direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30

2018 Q2

Delårsrapport Q1 2018/19

Selskabsmeddelelse nr. 5 2018/19
København, den 11. juni 2018

Delårsrapport for perioden 1. februar 2018 – 30. april 2018
Resultat for 1. kvartal 2018/19 udgør DKK -18,5 mio. Egenkapitalen udgør DKK 249 mio., svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 5.737.

Bestyrelsen i Scandinavian Private Equity A/S har i dag behandlet og godkendt Selskabets delårsrapport for perioden 1. februar 2018 – 30. april 2018. Delårsrapporten har følgende hovedpunkter:

 • Resultatet udgør DKK -18,5 mio. for 1. kvartal 2018/19.
 • Investeringer i private equity fonde har givet et negativt afkast på i alt DKK 17,8 mio.
 • Det negative resultat kan primært henføres til 3 af private equity fondene, der i 1. kvartal uventet har nedskrevet værdien af enkelte porteføljeselskaber. Resultatet af de øvrige private equity fonde er i overensstemmelse med forventningerne.
 • Kapitalandele i private equity fonde udgør DKK 227 mio. svarende til 91% af nettoaktiverne.
 • SPEAS har i 1. kvartal 2018/19 netto modtaget DKK 11,4 mio. fra private equity fondene.
 • Bestyrelsen forventer som tidligere meddelt at uddele ekstraordinært udbytte i løbet af regn-skabsåret.
 • Egenkapitalen udgør pr. 30. april 2018 DKK 249 mio., svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 5.737.
 • Egenkapitalafkastet udgør -7,2% i 1. kvartal 2018/19.
 • Selskabet forventer et langsigtet afkast af egenkapitalen på 8-9% p.a. givet Selskabets aktuelle aktivfordeling. Årets resultat vil være afhængigt af udviklingen på de finansielle markeder.

Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, adm. direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30

2018 Q1