Tag-arkiv: 2018

Finanskalender 2019/20

Selskabsmeddelelse nr. 10 2018/19
København, den 3. januar 2019

Finanskalender for regnskabsåret 2019/20
Scandinavian Private Equity A/S forventer i næste regnskabsår, der udløber 31. januar 2020, at offentliggøre regnskabsmeddelelser på følgende datoer:

5. april 2019 Årsrapport for 2018/19
   
18. juni 2019 Delårsrapport for 1. kvartal 2019/20
   
10. september 2019 Delårsrapport for 1. halvår 2019/20
   
10. december 2019 Delårsrapport for 3. kvartal 2019/20

Selskabet afholder ordinær generalforsamling torsdag den 23. maj 2019 kl. 15.00. Anmodninger om at få emner optaget på generalforsamlingens dagsorden skal vi modtage senest onsdag den 10. april 2019.

Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30

Delårsrapport Q3 2018/19

Selskabsmeddelelse nr. 9 2018/19
København, den 12. december 2018

Delårsrapport for perioden 1. august 2018 – 31. oktober 2018
Resultat for 3. kvartal 2018/19 udgør DKK -6,3 mio. Egenkapitalen udgør DKK 209 mio. svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 4.816.

Bestyrelsen i Scandinavian Private Equity A/S (SPEAS) har i dag behandlet og godkendt Selskabets delårsrapport for perioden 1. august 2018 – 31. oktober 2018. Delårsrapporten har følgende hovedpunkter:

 • Resultatet udgør DKK -6,3 mio. for 3. kvartal 2018/19 og DKK -15,0 mio. for perioden 1.-3. kvartal 2018/19.
 • Investeringer i private equity fonde har givet et afkast på i alt DKK -5,8 mio. i 3. kvartal 2018/19 og DKK -13,4 mio. i perioden 1.-3. kvartal 2018/19.
 • Kapitalandele i private equity fonde udgør DKK 184 mio., svarende til 88% af nettoaktiverne.
 • I 3. kvartal 2018/19 har SPEAS netto modtaget DKK 35,0 mio. fra private equity fondene.
 • Ekstraordinært udbytte på DKK 1.000 pr. aktie er udbetalt 31. juli 2018. Siden regnskabsårets start har SPEAS i alt udbetalt DKK 43 mio. i udbytte.
 • Egenkapitalen udgør pr. 31. oktober 2018 DKK 209 mio., svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 4.816.
 • Egenkapitalafkastet udgør -3,0% i 3. kvartal 2018/19 og -6,4% i perioden 1.-3. kvartal 2018/19.
 • Selskabet forventer et langsigtet afkast af egenkapitalen på 8-9% p.a. På baggrund af det opnåede investeringsresultat, forventes for indeværende regnskabsår nu et egenkapitalafkast, der er lavere end den langsigtede afkastforventning. Årets resultat vil være afhængigt af udviklingen på de finansielle markeder.

Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, adm. direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30

2018 Q3

Herkules III sælger Stamina

Herkules III har indgået aftale om at sælge Stamina Group AS.

Stamina er Nordens førende udbyder af bedriftssundhedstjenester og har over 1.200 ansatte i Norge og Sverige. Herkules III købte selskabet i 2011.

SPEAS har bogført sin andel af Herkules III til DKK 15 mio. pr. 31. juli 2018, hvor Herkules III havde 4 tilbageværende porteføljeselskaber.

Se pressemeddelelsen fra Herkules Capital her

Delårsrapport H1 2018/19

Selskabsmeddelelse nr. 8 2018/19
København, den 10. september 2018

Delårsrapport for perioden 1. februar 2018 – 31. juli 2018
Resultat for 1. halvår 2018/19 udgør DKK -8,7 mio. Egenkapitalen udgør DKK 215 mio. svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 4.962.

Bestyrelsen i Scandinavian Private Equity A/S (SPEAS) har i dag behandlet og godkendt Selskabets delårsrapport for perioden 1. februar 2018 – 31. juli 2018. Delårsrapporten har følgende hovedpunkter:

 • Resultatet udgør DKK 9,8 mio. i 2. kvartal 2018/19 og DKK -8,7 mio. i 1. halvår 2018/19.
 • Investeringer i private equity fonde har givet et afkast på DKK 10,2 mio. i 2. kvartal 2018/19 og DKK -7,6 mio. i 1. halvår 2018/19.
 • Kapitalandele i private equity fonde udgør DKK 225 mio., svarende til 105% af nettoaktiverne.
 • I 1. halvår 2018/19 har SPEAS netto modtaget DKK 24 mio. fra private equity fondene.
 • Ekstraordinært udbytte på DKK 1.000 pr. aktie er udbetalt 31. juli 2018. I regnskabsperioden har SPEAS i alt udbetalt DKK 43 mio. i udbytte.
 • Egenkapitalen udgør pr. 31. juli 2018 DKK 215 mio., svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 4.962.
 • Egenkapitalafkastet udgør 4,2% i 2. kvartal 2018/19 og -3,6% i 1. halvår 2018/19.
 • Selskabet forventer et langsigtet afkast af egenkapitalen på 8-9% p.a. givet Selskabets aktuelle aktivfordeling. Årets resultat vil være afhængigt af udviklingen på de finansielle markeder.

Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, adm. direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30

2018 Q2

Storaktionærmeddelelse (Credit Suisse)

Selskabsmeddelelse nr. 7 2018/19
København, den 16. august 2018

Storaktionærmeddelelse
Credit Suisse Group AG, Zürich, Schweiz, har dags dato meddelt Scandinavian Private Equity A/S, at PMG Partners Fund LP Active Value Fund, en enhed kontrolleret af Credit Suisse Group AG, efter salg af aktier i Scandinavian Private Equity A/S nu ejer under 5,0% af aktiekapitalen og stemmerne i Selskabet.

Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, adm. direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30

Ekstraordinært udbytte

Selskabsmeddelelse nr. 6 2018/19
København, den 25. juli 2018

Ekstraordinært udbytte
SPEAS agter at udlodde mest muligt af sin likviditet under hensyntagen til de udestående investeringstilsagn, og bestyrelsen har derfor besluttet at udlodde ekstraordinært udbytte på DKK 1.000 pr. aktie, svarende til i alt DKK 43 mio.

Udbyttet udbetales tirsdag den 31. juli 2018, og SPEAS aktien handler eksklusivt udbytte fra og med fredag den 27. juli 2018.

Bestyrelsen er i henhold til Selskabets vedtægter bemyndiget til at udlodde ekstraordinært udbytte.

Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, adm. direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30

2018 06 Ekstraordinaert udbytte

EQT VI sælger Sportradar

EQT VI har indgået aftale om at sælge sin andel af Sportradar, en ledende global udbyder af sport data til spiludbydere mv.

EQT VI investerede i Sportradar i 2014, og under EQT’s ejerskab er selskabets omsætning steget med 40% årligt.

SPEAS har bogført sin andel af EQT VI til DKK 64 mio. pr. 30. april 2018, hvor EQT VI havde 10 tilbageværende porteføljeselskaber.

Se pressemeddelelsen fra EQT her

Delårsrapport Q1 2018/19

Selskabsmeddelelse nr. 5 2018/19
København, den 11. juni 2018

Delårsrapport for perioden 1. februar 2018 – 30. april 2018
Resultat for 1. kvartal 2018/19 udgør DKK -18,5 mio. Egenkapitalen udgør DKK 249 mio., svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 5.737.

Bestyrelsen i Scandinavian Private Equity A/S har i dag behandlet og godkendt Selskabets delårsrapport for perioden 1. februar 2018 – 30. april 2018. Delårsrapporten har følgende hovedpunkter:

 • Resultatet udgør DKK -18,5 mio. for 1. kvartal 2018/19.
 • Investeringer i private equity fonde har givet et negativt afkast på i alt DKK 17,8 mio.
 • Det negative resultat kan primært henføres til 3 af private equity fondene, der i 1. kvartal uventet har nedskrevet værdien af enkelte porteføljeselskaber. Resultatet af de øvrige private equity fonde er i overensstemmelse med forventningerne.
 • Kapitalandele i private equity fonde udgør DKK 227 mio. svarende til 91% af nettoaktiverne.
 • SPEAS har i 1. kvartal 2018/19 netto modtaget DKK 11,4 mio. fra private equity fondene.
 • Bestyrelsen forventer som tidligere meddelt at uddele ekstraordinært udbytte i løbet af regn-skabsåret.
 • Egenkapitalen udgør pr. 30. april 2018 DKK 249 mio., svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 5.737.
 • Egenkapitalafkastet udgør -7,2% i 1. kvartal 2018/19.
 • Selskabet forventer et langsigtet afkast af egenkapitalen på 8-9% p.a. givet Selskabets aktuelle aktivfordeling. Årets resultat vil være afhængigt af udviklingen på de finansielle markeder.

Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, adm. direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30

2018 Q1

Referat af generalforsamling 2018

Selskabsmeddelelse nr. 4 2018/2019
København, den 28. maj 2018

Referat af generalforsamling 2018
På Scandinavian Private Equity A/S’ ordinære generalforsamling mandag den 28. maj 2018 blev

 1. årsrapport for perioden 1. februar 2017 – 31. januar 2018 godkendt,
 2. vederlaget til bestyrelsen for regnskabsåret 2018/19 på DKK 120.000 til bestyrelsesformanden og DKK 90.000 til hvert af de øvrige bestyrelsesmedlemmer godkendt,
 3. bestyrelse og direktion meddelt decharge,
 4. forslag om disponering af årets overskud på DKK 17,9 mio. godkendt,
 5. bestyrelsen bemyndiget til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier, idet selskabets samlede beholdning af egne aktier efter erhvervelsen ikke må overstige 20 % af selskabskapitalen. Vederlaget for egne aktier må ikke afvige med mere end 10 % fra den officielle kurs noteret på Nasdaq Copenhagen på erhvervelsestidspunktet,
 6. Henning Kruse Petersen, Niels Heering og Henrik Lind genvalgt til bestyrelsen,
 7. Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvalgt som revisor.

Umiddelbart efter afholdelse af den ordinære generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig med Henning Kruse Petersen som formand.

Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, adm. direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30

Referat af GF

EQT V sælger HTL-Strefa

EQT V har indgået aftale om at sælge HTL-Strefa, et innovativt medicoteknisk selskab med en ledende global position inden for kanyler til f.eks. blodprøvetagning og insulininjektion.

EQT V investerede i HTL-Strefa i 2009, og under EQT’s ejerskab er selskabets omsætning fordoblet.

SPEAS har bogført sin andel af EQT V til DKK 39 mio. pr. 31. januar 2018, hvor EQT V havde 3 tilbageværende porteføljeselskaber.

Se pressemeddelelsen fra EQT her