Tag-arkiv: 2017F

Årsrapport 2017/18

Selskabsmeddelelse nr. 2 2018/19
København, den 18. april 2018

Årsrapport for regnskabsåret 2017/18
Resultat for regnskabsåret 2017/18 udgør DKK 17,9 mio. Egenkapitalen udgør DKK 267 mio. svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 6.163.

Bestyrelsen i Scandinavian Private Equity A/S (SPEAS) har i dag behandlet og godkendt Selskabets årsrapport for regnskabsåret 2017/18, der udløb 31. januar 2018. Årsrapporten har følgende hovedpunkter:

 • Resultatet for regnskabsåret 2017/18 udgør DKK 17,9 mio.
 • Investeringer i private equity fonde har givet et afkast på i alt DKK 20,5 mio.
 • Kapitalandele i private equity fonde udgør DKK 257 mio. svarende til 96% af nettoaktiverne.
 • SPEAS har i regnskabsåret netto modtaget DKK 162 mio. fra private equity fondene.
 • I løbet af regnskabsåret er udbetalt et samlet udbytte på DKK 3.500 pr. aktie. SPEAS har i regnskabsåret i alt udbetalt DKK 152 mio. i udbytte.
 • Bestyrelsen foreslår, at der for regnskabsåret ikke udbetales udbytte. Bestyrelsen vil som hidtil løbende vurdere muligheden for at udlodde ekstraordinært udbytte i løbet af regnskabsåret.
 • Egenkapitalen udgør pr. 31. januar 2018 DKK 267 mio., svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 6.163.
 • Egenkapitalafkastet udgør 5,1% i regnskabsåret.
 • Selskabet forventer et langsigtet afkast af egenkapitalen på 8-9% p.a. givet Selskabets aktuelle aktivfordeling. Årets resultat vil være afhængigt af udviklingen på de finansielle markeder.

Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, adm. direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30

Årsrapport 2017/18
Hovedtal 2017/18

Delårsrapport Q3 2017/18

Selskabsmeddelelse nr. 9 2017/18
København, den 13. december 2017

Delårsrapport for perioden 1. august 2017 – 31. oktober 2017
Resultat for 3. kvartal 2017/18 udgør DKK -7,0 mio. Egenkapitalen udgør DKK 324 mio. svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 7.469. Ekstraordinært udbytte på DKK 1.300 pr. aktie.

Bestyrelsen i Scandinavian Private Equity A/S (SPEAS) har i dag behandlet og godkendt Selskabets del-årsrapport for perioden 1. august 2017 – 31. oktober 2017. Delårsrapporten har følgende hovedpunkter:

 • Resultatet udgør DKK -7,0 mio. for 3. kvartal 2017/18 og DKK 18,2 mio. for perioden 1.-3. kvartal 2017/18.
 • Investeringer i private equity fonde har givet et afkast på i alt DKK -6,3 mio. i 3. kvartal 2017/18 og DKK 20,0 mio. i perioden 1.-3. kvartal 2017/18.
 • Kapitalandele i private equity fonde udgør DKK 291 mio., svarende til 90% af nettoaktiverne.
 • I 3. kvartal 2017/18 har SPEAS netto modtaget DKK 26,6 mio. fra private equity fondene.
 • Ordinært udbytte på DKK 1.000 pr. aktie er udbetalt 1. juni 2017, og ekstraordinært udbytte på DKK 1.200 pr. aktie er udbetalt 28. juli 2017. Siden regnskabsårets start har SPEAS i alt udbetalt DKK 95 mio. i udbytte.
 • Bestyrelsen har besluttet at udlodde ekstraordinært udbytte på DKK 1.300 pr. aktie. Udbyttet ud-betales tirsdag den 19. december 2017, og SPEAS aktien handler eksklusiv udbytte fra og med fredag den 15. december 2017. Herefter vil SPEAS have udbetalt udbytte på i alt DKK 21.200 pr. aktie siden 2014.
 • Egenkapitalen udgør pr. 31. oktober 2017 DKK 324 mio., svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 7.469.
 • Egenkapitalafkastet udgør -2,1% i 3. kvartal 2017/18 og 4,9% i perioden 1.-3. kvartal 2017/18.
 • Selskabet forventer et langsigtet afkast af egenkapitalen på 8-9% p.a. givet Selskabets aktuelle aktivfordeling. Årets resultat vil være afhængigt af udviklingen på de finansielle markeder.

Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, adm. direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30

2017 Q3

Delårsrapport H1 2017/18

Selskabsmeddelelse nr. 8 2017/18
København, den 13. september 2017

Delårsrapport for perioden 1. februar 2017 – 31. juli 2017
Resultat for 1. halvår 2017/18 udgør DKK 25,2 mio. Egenkapitalen udgør DKK 331 mio. svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 7.630.

Bestyrelsen i Scandinavian Private Equity A/S (SPEAS) har i dag behandlet og godkendt Selskabets delårsrapport for perioden 1. februar 2017 – 31. juli 2017. Delårsrapporten har følgende hovedpunkter:

 • Resultatet udgør DKK 25,2 mio. for 1. halvår 2017/18.
 • Investeringer i private equity fonde har givet et afkast på i alt DKK 26,3 mio.
 • Kapitalandele i private equity fonde udgør DKK 324 mio., svarende til 98% af nettoaktiverne.
 • I 1. halvår 2017/18 har SPEAS netto modtaget DKK 100 mio. fra private equity fondene.
 • Ordinært udbytte på DKK 1.000 pr. aktie er udbetalt 1. juni 2017, og ekstraordinært udbytte på DKK 1.200 pr. aktie er udbetalt 28. juli 2017. I regnskabsperioden har SPEAS i alt udbetalt DKK 95 mio. i udbytte.
 • Egenkapitalen udgør pr. 31. juli 2017 DKK 331 mio., svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 7.630.
 • Egenkapitalafkastet udgør 6,6% i 1. halvår 2017/18.
 • Selskabet forventer et langsigtet afkast af egenkapitalen på 8-9% p.a. givet Selskabets aktuelle aktivfordeling. Årets resultat vil være afhængigt af udviklingen på de finansielle markeder.

Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, adm. direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30

2017 Q2

Delårsrapport Q1 2017/18

Selskabsmeddelelse nr. 5 2017/18
København, den 20. juni 2017

Delårsrapport for perioden 1. februar 2017 – 30. april 2017
Resultat for 1. kvartal 2017/18 udgør DKK 14,9 mio. Egenkapitalen udgør DKK 416 mio., svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 9.594 før udbytte på DKK 1.000 pr. aktie, der blev udbetalt 1. juni 2017.

Bestyrelsen i Scandinavian Private Equity A/S (SPEAS) har i dag behandlet og godkendt Selskabets delårsrapport for perioden 1. februar 2017 – 30. april 2017. Delårsrapporten har følgende hovedpunkter:

 • Resultatet udgør DKK 14,9 mio. for 1. kvartal 2017/18.
 • Investeringer i private equity fonde har givet et afkast på i alt DKK 15,5 mio.
 • Kapitalandele i private equity fonde udgør DKK 373 mio. svarende til 90% af nettoaktiverne.
 • I 1. kvartal 2017/18 har SPEAS indbetalt DKK 0,1 mio. til private equity fondene under de afgivne investeringstilsagn.
 • Selskabet har i samme periode modtaget DKK 40,1 mio. i provenu fra exits, rekapitaliseringer mv.
 • Umiddelbart efter den ordinære generalforsamling er udbetalt udbytte på DKK 1.000 pr. aktie, svarende til DKK 43 mio. Udbyttet blev udbetalt 1. juni 2017.
 • Bestyrelsen forventer at uddele ekstraordinært udbytte på DKK 1.000 pr. aktie inden udgangen af juli måned.
 • Egenkapitalen udgør pr. 30. april 2017 DKK 416 mio., svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 9.594 (før udbyttebetaling på DKK 1.000 pr. aktie den 1. juni 2017).
 • Egenkapitalafkastet udgør 3,7% i 1. kvartal 2017/18.
 • Selskabet forventer et langsigtet afkast af egenkapitalen på 8-9% p.a. givet Selskabets aktuelle aktivfordeling. Årets resultat vil være afhængigt af udviklingen på de finansielle markeder.

Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, adm. direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30

2017 Q1