Tag-arkiv: 2017

Finanskalender 2018/19

Selskabsmeddelelse nr. 10 2017/18
København, den 10. januar 2018

Finanskalender for regnskabsåret 2018/19
Scandinavian Private Equity A/S forventer i næste regnskabsår, der udløber 31. januar 2019, at offentliggøre regnskabsmeddelelser på følgende datoer:

18. april 2018 Årsrapport for 2017/18
14. juni 2018 Delårsrapport for 1. kvartal 2018/19
10. september 2018 Delårsrapport for 1. halvår 2018/19
12. december 2018 Delårsrapport for 3. kvartal 2018/19

Selskabet afholder ordinær generalforsamling mandag den 28. maj 2018 kl. 16.00. Anmodninger om at få emner optaget på generalforsamlingens dagsorden skal vi modtage senest fredag den 13. april 2018.

Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30

Finanskalender

Delårsrapport Q3 2017/18

Selskabsmeddelelse nr. 9 2017/18
København, den 13. december 2017

Delårsrapport for perioden 1. august 2017 – 31. oktober 2017
Resultat for 3. kvartal 2017/18 udgør DKK -7,0 mio. Egenkapitalen udgør DKK 324 mio. svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 7.469. Ekstraordinært udbytte på DKK 1.300 pr. aktie.

Bestyrelsen i Scandinavian Private Equity A/S (SPEAS) har i dag behandlet og godkendt Selskabets del-årsrapport for perioden 1. august 2017 – 31. oktober 2017. Delårsrapporten har følgende hovedpunkter:

 • Resultatet udgør DKK -7,0 mio. for 3. kvartal 2017/18 og DKK 18,2 mio. for perioden 1.-3. kvartal 2017/18.
 • Investeringer i private equity fonde har givet et afkast på i alt DKK -6,3 mio. i 3. kvartal 2017/18 og DKK 20,0 mio. i perioden 1.-3. kvartal 2017/18.
 • Kapitalandele i private equity fonde udgør DKK 291 mio., svarende til 90% af nettoaktiverne.
 • I 3. kvartal 2017/18 har SPEAS netto modtaget DKK 26,6 mio. fra private equity fondene.
 • Ordinært udbytte på DKK 1.000 pr. aktie er udbetalt 1. juni 2017, og ekstraordinært udbytte på DKK 1.200 pr. aktie er udbetalt 28. juli 2017. Siden regnskabsårets start har SPEAS i alt udbetalt DKK 95 mio. i udbytte.
 • Bestyrelsen har besluttet at udlodde ekstraordinært udbytte på DKK 1.300 pr. aktie. Udbyttet ud-betales tirsdag den 19. december 2017, og SPEAS aktien handler eksklusiv udbytte fra og med fredag den 15. december 2017. Herefter vil SPEAS have udbetalt udbytte på i alt DKK 21.200 pr. aktie siden 2014.
 • Egenkapitalen udgør pr. 31. oktober 2017 DKK 324 mio., svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 7.469.
 • Egenkapitalafkastet udgør -2,1% i 3. kvartal 2017/18 og 4,9% i perioden 1.-3. kvartal 2017/18.
 • Selskabet forventer et langsigtet afkast af egenkapitalen på 8-9% p.a. givet Selskabets aktuelle aktivfordeling. Årets resultat vil være afhængigt af udviklingen på de finansielle markeder.

Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, adm. direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30

2017 Q3

Norvestor VI, Crayon børsnoteret

Crayon Group Holding ASA, et Norvestor VI porteføljeselskab, er påbegyndt handel på Oslo Børs.

Crayon rådgiver om it løsninger og er på globalt plan ledende inden for licensstyring af Software Asset Management (SAM), Cloud, volumenlicensaftaler og tilknyttede konsulentydelser. Selskabet har kontorer i 21 lande og har mere end 1.000 medarbejdere.

Norvestor investerede i Crayon i 2012, og selskabet har under Norvestors ejerskab markant forøget sin omsætning gennem investeringer i organisationen og geografisk ekspansion.

SPEAS har bogført sin andel af Norvestor VI til DKK 30 mio. pr. 31. juli 2017, hvor Norvestor VI havde 8 tilbageværende porteføljeselskaber.

Se pressemeddelelsen fra Norvestor her

EQT VI, Terveystalo børsnoteret

Terveystalo Oyj, et EQT VI porteføljeselskab, er påbegyndt handel på Nasdaq Helsinki.

Terveystalo er en ledende privat leverandør af sundhedsydelser i Finland. I 2016 havde selskabet 1,0 mio. kunder og 2,7 mio. konsultationer, hvilket modsvarer 12% af alle konsultationer i Finland.

EQT VI investerede i Terveystalo i 2013.

SPEAS har bogført sin andel af EQT VI til DKK 94 mio. pr. 31. juli 2017, hvor EQT VI havde 12 tilbageværende porteføljeselskaber.

Se pressemeddelelserne fra Terveystalo her

IK 2007 sælger Schenck Process

IK 2007 har indgået aftale om at sælge Schenck Process, en global markedsleder inden for industriel procesteknologi til blandt andet fødevarebranchen, kemisk industri og minedrift.

IK 2007 investerede i Schenck Process i 2007, og selskabets omsætning er i ejerperioden forøget markant ved udvidelse af produktporteføljen samt introduktion på nye markeder.

SPEAS har bogført sin andel af IK 2007 til i alt DKK 14 mio. pr. 31. juli 2017, hvor IK 2007 havde tre tilbageværende porteføljeselskaber.

Se pressemeddelelsen fra IK Investment Partners her

Delårsrapport H1 2017/18

Selskabsmeddelelse nr. 8 2017/18
København, den 13. september 2017

Delårsrapport for perioden 1. februar 2017 – 31. juli 2017
Resultat for 1. halvår 2017/18 udgør DKK 25,2 mio. Egenkapitalen udgør DKK 331 mio. svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 7.630.

Bestyrelsen i Scandinavian Private Equity A/S (SPEAS) har i dag behandlet og godkendt Selskabets delårsrapport for perioden 1. februar 2017 – 31. juli 2017. Delårsrapporten har følgende hovedpunkter:

 • Resultatet udgør DKK 25,2 mio. for 1. halvår 2017/18.
 • Investeringer i private equity fonde har givet et afkast på i alt DKK 26,3 mio.
 • Kapitalandele i private equity fonde udgør DKK 324 mio., svarende til 98% af nettoaktiverne.
 • I 1. halvår 2017/18 har SPEAS netto modtaget DKK 100 mio. fra private equity fondene.
 • Ordinært udbytte på DKK 1.000 pr. aktie er udbetalt 1. juni 2017, og ekstraordinært udbytte på DKK 1.200 pr. aktie er udbetalt 28. juli 2017. I regnskabsperioden har SPEAS i alt udbetalt DKK 95 mio. i udbytte.
 • Egenkapitalen udgør pr. 31. juli 2017 DKK 331 mio., svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 7.630.
 • Egenkapitalafkastet udgør 6,6% i 1. halvår 2017/18.
 • Selskabet forventer et langsigtet afkast af egenkapitalen på 8-9% p.a. givet Selskabets aktuelle aktivfordeling. Årets resultat vil være afhængigt af udviklingen på de finansielle markeder.

Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, adm. direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30

2017 Q2

Ekstraordinært udbytte

Selskabsmeddelelse nr. 7 2017/18
København, den 24. juli 2017

Ekstraordinært udbytte
Som nævnt i delårsrapporten for 1. kvartal 2017/18 forventede bestyrelsen at udlodde ekstraordinært udbytte i løbet af juli måned 2017.

Bestyrelsen har i forlængelse heraf besluttet at udlodde ekstraordinært udbytte på DKK 1.200 pr. aktie, svarende til i alt DKK 52 mio. Bestyrelsen er i henhold til Selskabets vedtægter bemyndiget til at udlodde ekstraordinært udbytte.

Udbyttet udbetales fredag den 28. juli 2017, og SPEAS aktien handler eksklusivt udbytte fra og med onsdag den 26. juli 2017.

Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, adm. direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30

170724 2017 07 Ekstraordinaert udbytte

Herkules III sælger Enoro

Herkules III har indgået aftale om at sælge Enoro, en ledende europæisk leverandør af software til forsyningssektoren.

Herkules III købte selskabet i 2010, og i dag opererer Enoro i Norge, Sverige, Finland, Schweiz, Tyskland og Holland. Gennem organisk vækst og tilkøb er omsætningen steget fra NOK 64 mio. i 2010 til NOK 317 mio. i 2016, og EBITDA er under Herkules’ ejerperiode steget fra NOK 18 mio. til knap NOK 60 mio.

SPEAS har afgivet et investeringstilsagn på NOK 100 mio. til Herkules III, og SPEAS’ andel af private equity fonden var bogført til DKK 23 mio. pr. 30. april 2017, hvor Herkules III havde 5 tilbageværende porteføljeselskaber.

Se pressemeddelelsen fra Herkules Capital her

Litorina IV sælger Sveba Dahlen

Litorina IV har solgt sin ejerandel i Sveba Dahlen, Nordeuropas ledende producent af højkvalitetsovne og -bageriudstyr til professionelle køkkener og bagerier.

Sveba Dahlen, der har hovedkontor i Fristad, Sverige, blev grundlagt i 1948. Selskabet har produktion i Sverige, Danmark samt Estland og har en årlig omsætning på SEK 530 mio.

Litorina IV investerede i Sveba Dahlen i 2011, og selskabet har under Litorinas ejerperiode øget indtjeningen med mere end 50%.

SPEAS har afgivet et investeringstilsagn på SEK 46 mio. til private equity fonden Litorina IV, og SPEAS’ andel af private equity fonden var bogført til DKK 27 mio. pr. 30. april 2017, hvor Litorina IV havde 10 tilbageværende porteføljeselskaber.

Se pressemeddelelsen fra Litorina her

Storaktionærmeddelelse (SEB)

Selskabsmeddelelse nr. 6 2017/18
København, den 22. juni 2017

Storaktionærmeddelelse
SEB Investment Management AB, Stockholm, Sverige, har dags dato meddelt, at de efter salg af aktier i Scandinavian Private Equity A/S nu ejer 4.342 aktier i Selskabet, svarende til 9,98% af aktiekapitalen og stemmerne.

Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, adm. direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30