Tag-arkiv: 2016

Apax Europe VII sælger Plantasjen

Apax Europe VII har indgået aftale om at sælge Plantasjen, Nordens ledende kæde af havecentre med 124 centre i Norge, Sverige og Finland, til Ratos.

Ratos har overtaget aktiekapitalen i selskabet for NOK 1,2 mia., og Apax Europe VII investerede i Plantasjen i 2007.

SPEAS har afgivet et investeringstilsagn på EUR 30 mio. til private equity fonden Apax Europe VII (0,3% af fonden), og SPEAS’ andel af private equity fonden var bogført til DKK 110 mio. pr. 31. juli 2016.

Se pressemeddelelsen fra Apax her

Delårsrapport H1 2016/17

Selskabsmeddelelse nr. 11 2016/17
København, den 15. september 2016

Delårsrapport for perioden 1. februar 2016 – 31. juli 2016
Resultat for 1. halvår 2016/17 udgør DKK 5,4 mio. Egenkapitalen udgør DKK 495 mio. svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 11.424. Ekstraordinært udbytte på DKK 1.000 pr. aktie.

Bestyrelsen i Scandinavian Private Equity A/S (SPEAS) har i dag behandlet og godkendt Selskabets del­årsrapport for perioden 1. februar 2016 – 31. juli 2016. Delårsrapporten har følgende hovedpunkter:

 • Resultatet udgør DKK 5,4 mio. for 1. halvår 2016/17.
 • Investeringer i private equity fonde har givet et afkast på i alt DKK 7,2 mio.
 • Kapitalandele i private equity fonde udgør DKK 486 mio., svarende til 98% af nettoaktiverne.
 • I 1. halvår 2016/17 har SPEAS indbetalt DKK 11,9 mio. til private equity fondene under de afgivne investeringstilsagn.
 • Selskabet har i samme periode modtaget DKK 121,8 mio. i provenu fra exits, rekapitaliseringer mv.
 • Ordinært udbytte på DKK 1.500 pr. aktie er udbetalt 26. maj 2016, og ekstraordinært udbytte på DKK 1.500 pr. aktie er udbetalt 14. juli 2016. I regnskabsperioden har SPEAS i alt udbetalt DKK 130 mio. i udbytte.
 • Bestyrelsen har besluttet at udlodde ekstraordinært udbytte på DKK 1.000 pr. aktie. Udbyttet udbetales 21. september 2016, og SPEAS aktien handler eksklusiv udbytte fra og med mandag den 19. september 2016.
 • Egenkapitalen udgør pr. 31. juli 2016 DKK 495 mio., svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 11.424.
 • Egenkapitalafkastet udgør 0,9% i 1. halvår 2016/17.
 • Selskabet forventer et langsigtet afkast af egenkapitalen på 8-9% p.a. givet Selskabets aktuelle aktivfordeling. Årets resultat vil være afhængigt af udviklingen på de finansielle markeder.

Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, adm. direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30

2016 160915 H1

IK 2007 sælger Vemedia

IK 2007 har indgået aftale om at sælge Vemedia, en af Europas ledende producenter og distributører af håndkøbslægemidler, kosttilskud og medicinsk udstyr.

IK investerede i Vemedia i 2012, og under IK’s ejerskab har Vemedia, gennem såvel organisk vækst som tilkøb, fordoblet omsætningen og markant udvidet sit produktudbud.

SPEAS har afgivet et investeringstilsagn på EUR 25 mio. til private equity fonden IK 2007.

Se pressemeddelelsen fra IK Investment Partners her

Storaktionærmeddelelse (Credit Suisse)

Selskabsmeddelelse nr. 10 2016/17
København, den 22. juli 2016

Storaktionærmeddelelse i henhold til § 29 i værdipapirhandelsloven
Credit Suisse Group AG, Zürich, Schweiz, har dags dato meddelt Scandinavian Private Equity A/S, at PMG Partners Fund LP Active Value Fund, en enhed kontrolleret af Credit Suisse Group AG, efter køb af aktier i Scandinavian Private Equity A/S nu ejer 2.181 stk. aktier, svarende til 5,02% af aktiekapitalen og stemmerne i Selskabet.

Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, adm. direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30

Ekstraordinært udbytte

Selskabsmeddelelse nr. 9 2016/17
København, den 8. juli 2016

Ekstraordinært udbytte
SPEAS har i løbet af 2. kvartal 2016/17 modtaget exit provenu fra private equity fondene, så Selskabets likviditet nu overstiger det aktuelle likviditetsbehov.

SPEAS agter at udlodde mest muligt af sin likviditet under hensyntagen til de udestående investeringstilsagn, og bestyrelsen har derfor besluttet at udlodde ekstraordinært udbytte på DKK 1.500 pr. aktie, svarende til i alt DKK 65,2 mio.

Udbyttet udbetales torsdag den 14. juli 2016, og SPEAS aktien handler eksklusivt udbytte fra og med tirsdag den 12. juli 2016.

Bestyrelsen er i henhold til Selskabets vedtægter bemyndiget til at udlodde ekstraordinært udbytte.

Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, adm. direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30

160708 2016 09 Ekstraordinært udbytte

Apax Europe VII sælger Epicor Software Corporation

Apax Europe VII har indgået aftale om at sælge Epicor Software Corporation.

Epicor udvikler og sælger branchespecifikke ERP systemer til kunder inden for fremstillings-, distributions- og detailbranchen i mere end 150 lande.

Apax Europe VII investerede i Epicor i 2011.

SPEAS har afgivet et investeringstilsagn på EUR 30 mio. til private equity fonden Apax Europe VII.

Se pressemeddelelsen fra Apax her

Apax Europe VII sælger TRADER Corporation

Apax Europe VII har indgået aftale om at sælge TRADER Corporation.

TRADER er Canadas ledende digitale platform for handel med biler og leverandør af komplette, softwarebaserede markedsføringsløsninger til canadiske bilforhandlere.

Apax Europe VII investerede i TRADER Corporation i 2011.

SPEAS har afgivet et investeringstilsagn på EUR 30 mio. til private equity fonden Apax Europe VII.

Se pressemeddelelsen fra Apax Partners her

Aktiekapital og stemmer

Selskabsmeddelelse nr. 8 2016/17
København, den 30. juni 2016Aktiekapital og stemmerettigheder
På Scandinavian Private Equity A/S’ ordinære generalforsamling den 23. maj 2016 blev det besluttet at nedsætte Selskabets aktiekapital fra DKK 434.860.000 til DKK 43.486.000 ved reduktion af den nominelle stykstørrelse af selskabets aktier fra DKK 10.000 til DKK 1.000. Kapitalnedsættelsen er dags dato gennemført og registreret hos Erhvervsstyrelsen.

Under henvisning til bekendtgørelse nr. 1442 af 13. december 2013 om udstederes oplysningsforpligtelser § 6 skal det herved oplyses, at Selskabets samlede nominelle aktiekapital dags dato udgør DKK 43.486.000 fordelt på 43.486 aktier a DKK 1.000.

Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, adm. direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30

2016 08 160630 Aktiekapital og stemmer

EQT V, AcadeMedia børsnoteret

AcadeMedia AB, et EQT V porteføljeselskab, er påbegyndt handel på Nasdaq Stockholm.

AcadeMedia er Nordeuropas største uafhængige leverandør af uddannelser. I regnskabsåret 2014/15 gik 62.000 elever i AcadeMedias grund- og gymnasieskoler, og yderligere 80.000 personer deltog i selskabets voksenuddannelser. Selskabet har aktiviteter i Sverige, Norge og Tyskland.

EQT V investerede i AcadeMedia i 2010.

SPEAS har afgivet et investeringstilsagn på EUR 40 mio. til private equity fonden EQT V.

Se pressemeddelelsen fra AcadeMedia her

Delårsrapport Q1 2016/17

Selskabsmeddelelse nr. 7 2016/17
København, den 13. juni 2016Delårsrapport for perioden 1. februar 2016 – 30. april 2016
Resultat for 1. kvartal 2016/17 udgør DKK 0,3 mio. Egenkapitalen udgør DKK 620 mio., svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 14.306 før udbytte på DKK 1.500 pr. aktie, der blev udbetalt 26. maj 2016.

Bestyrelsen i Scandinavian Private Equity A/S (SPEAS) har i dag behandlet og godkendt Selskabets delårsrapport for perioden 1. februar 2016 – 30. april 2016. Delårsrapporten har følgende hovedpunkter:

 • Resultatet udgør DKK 0,3 mio. for 1. kvartal 2016/17.
 • Investeringer i private equity fonde har givet et afkast på i alt DKK 1,3 mio.
 • Kapitalandele i private equity fonde udgør DKK 551 mio. svarende til 89% af nettoaktiverne.
 • I 1. kvartal 2016/17 har SPEAS indbetalt DKK 5,2 mio. til private equity fondene under de afgivne investeringstilsagn.
 • Selskabet har i samme periode modtaget DKK 43,8 mio. i provenu fra exits, rekapitaliseringer mv.
 • Umiddelbart efter den ordinære generalforsamling er udbetalt udbytte på DKK 1.500 pr. aktie, svarende til DKK 65 mio. ekskl. udbytte af egne aktier. Udbyttet blev udbetalt 26. maj 2016.
 • Egenkapitalen udgør pr. 30. april 2016 DKK 620 mio., svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 14.306 (før udbyttebetaling på DKK 1.500 pr. aktie).
 • Egenkapitalafkastet udgør 0,0% i 1. kvartal 2016/17.
 • Selskabet forventer et langsigtet afkast af egenkapitalen på 8-9% p.a. givet Selskabets aktuelle aktivfordeling. Årets resultat vil være afhængigt af udviklingen på de finansielle markeder.

Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, adm. direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30

2016 07 Q1