Tag-arkiv: 2013F

Årsrapport 2013/14

Selskabsmeddelelse nr. 4 2014/15
København, den 30. april 2014Årsrapport for regnskabsåret 2013/14
Resultat for regnskabsåret 2013/14 udgør DKK 47,7 mio. Egenkapitalen udgør DKK 954 mio. svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 21.182.

Bestyrelsen i Scandinavian Private Equity A/S (SPEAS) har i dag behandlet og godkendt Selskabets årsrapport for regnskabsåret 2013/14, der udløb 31. januar 2014. Årsrapporten har følgende hovedpunkter:

 • SPEAS annoncerede den 14. november 2013 en strategiændring. Bestyrelsen har på baggrund af den utilfredsstillende aktiekurs i forhold til indre værdi besluttet, at SPEAS skal prioritere udlodninger til aktionærerne over nye investeringstilsagn for, også på kortere sigt, at sikre den bedst mulige værdiskabelse for aktionærerne. Udlodninger vil ske i form af aktietilbagekøb og/eller udbytte.
 • Bestyrelsen foreslår, at der for regnskabsåret udbetales et udbytte på DKK 2.800 pr. aktie a nominelt DKK 10.000.
 • Investeringer i private equity fonde har givet et afkast på i alt DKK 67,7 mio. Efter afholdte omkostninger på DKK 5,3 mio., afskrivninger på DKK 6,9 mio. og finansielle nettoomkostninger på DKK 7,5 mio. udgør årets nettoresultat DKK 47,7 mio.
 • Kapitalandele i private equity fonde udgør DKK 740 mio. svarende til 78% af nettoaktiverne.
 • Private equity fondene har i regnskabsåret investeret i 13 nye virksomheder og solgt ni. SPEAS har i den forbindelse indbetalt i alt DKK 82 mio. til private equity fondene under de afgivne investeringstilsagn og modtaget DKK 163 mio. i provenu fra solgte virksomheder, rekapitaliseringer mv.
 • Likvide beholdninger udgør DKK 210 mio., svarende til 84% af de resterende investeringstilsagn til private equity fonde.
 • Egenkapitalen udgør pr. 31. januar 2014 DKK 954 mio., svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 21.182 mod en børskurs pr. 29. april 2014 på DKK 18.850. Indre værdi pr. aktie er i regnskabsåret steget 5,1%.
 • Selskabets afkastforventninger modsvarer et medianafkast af egenkapitalen på 7-8% p.a. givet Selskabets aktuelle aktivfordeling. Årets resultat vil være afhængigt af udviklingen på de finansielle markeder.

Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, adm. direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30

2014 04 140430 Aarsrapport
2014 04 140430 Hovedtal

Delårsrapport Q3 2013/14

Selskabsmeddelelse nr. 15 2013/14
København, den 19. december 2013Delårsrapport for perioden 1. august 2013 – 31. oktober 2013

Resultat for 3. kvartal 2013/14 udgør DKK 14,4 mio. Egenkapitalen udgør DKK 934 mio. svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 20.491.


Bestyrelsen i Scandinavian Private Equity A/S (SPEAS) har i dag behandlet og godkendt Selskabets delårsrapport for perioden 1. august 2013 – 31. oktober 2013. Delårsrapporten har følgende hovedpunkter:

 • SPEAS annoncerede den 14. november 2013 en strategiændring. Bestyrelsen har på baggrund af den utilfredsstillende aktiekurs i forhold til indre værdi besluttet, at SPEAS aktuelt skal prioritere udlodninger til aktionærerne over nye investeringstilsagn for, også på kortere sigt, at sikre den bedst mulige værdiskabelse for aktionærerne. Udlodninger vil ske i form af aktietilbagekøb og/eller udbytte.
 •  Investeringer i private equity fonde har givet et afkast på i alt DKK 19,2 mio. Efter afholdte omkostninger (DKK -1,1 mio.), afskrivninger (DKK -2,0 mio.) og finansielle poster (DKK -1,6 mio.) udgør periodens nettoresultat DKK 14,4 mio.
 • Kapitalandele i private equity fonde udgør DKK 703 mio., svarende til 75% af nettoaktiverne (82% pr. 31. juli 2013).
 • I 3. kvartal 2013/14 har SPEAS brutto indbetalt DKK 14,5 mio. til private equity fondene og modtaget DKK 82,3 mio. retur som provenu fra exits, rekapitaliseringer mv.
 • Likvide beholdninger udgør DKK 224 mio., svarende til 24% af nettoaktiverne (17% pr. 31. juli 2013).
 • Egenkapitalen udgør pr. 31. oktober 2013 DKK 934 mio., svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 20.491 mod en børskurs pr. 31. oktober 2013 på DKK 14.940 (før strategiændring) og pr. 18. december 2013 på DKK 18.400. Indre værdi pr. aktie er i regnskabsperioden steget 1,6%.
 • På bagrund af det realiserede resultat i regnskabsperioden forventer SPEAS fortsat et resultat for indeværende regnskabsår, der slutter den 31. januar 2014, i niveauet DKK 25 mio. til DKK 35 mio. Årets resultat vil være afhængigt af udviklingen på de finansielle markeder samt udviklingen i private equity fondenes porteføljeselskaber, og forventningerne er derfor behæftet med betydelig usikkerhed.


Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, adm. direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30

2013 15 131219 Q3

Delårsrapport for H1 2013/14

Selskabsmeddelelse nr. 11 2013/14
København, den 23. september 2013Delårsrapport for perioden 1. februar 2013 – 31. juli 2013
Resultat for 1. halvår 2013/14 udgør DKK 3,7 mio. Egenkapitalen udgør DKK 920 mio. svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 20.174.

Bestyrelsen i Scandinavian Private Equity A/S (SPEAS) har i dag behandlet og godkendt Selskabets delårsrapport for perioden 1. februar 2013 – 31. juli 2013. Delårsrapporten har følgende hovedpunkter:

 • Investeringer i private equity fonde har givet et afkast på i alt DKK 14,0 mio. Efter afholdte omkostninger (DKK -3,1 mio.), afskrivninger (DKK -2,9 mio.), finansielle poster (DKK -4,1 mio.) og skat (DKK -0,2 mio.) udgør periodens nettoresultat DKK 3,7 mio.
 • Kapitalandele i private equity fonde udgør DKK 752 mio., svarende til 82% af nettoaktiverne (83% pr. 31. januar 2013).
 • I 1. halvår 2013/14 har SPEAS brutto indbetalt DKK 39,8 mio. til private equity fondene og modtaget DKK 55,7 mio. retur som provenu fra exits, rekapitaliseringer mv.
 • Likvide beholdninger udgør DKK 158 mio., svarende til 17% af nettoaktiverne (17% pr. 31. januar 2013).
 • SPEAS har frem til den 31. juli 2013 modtaget exitprovenu fra private equity fondene vedrørende i alt 16 fuldt realiserede investeringer. Det samlede exitprovenu andrager DKK 342 mio., svarende til en nettomultipel på 1,6x investeret beløb og et nettoafkast pr. 31. juli 2013 på 14,4% p.a. (IRR).
 • Egenkapitalen udgør pr. 31. juli 2013 DKK 920 mio., svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 20.174 mod en børskurs pr. 20. september 2013 på DKK 15.580. Indre værdi pr. aktie er i regnskabsperioden steget 0,1%.
 • SPEAS overtog i 1. kvartal 2013 managementselskabet Scandinavian Private Equity Partners A/S for en samlet købesum på DKK 30 mio. der blev afregnet med DKK 18,1 mio. kontant og modværdien af DKK 11,7 mio. i egne aktier (767 stk).
 • I regnskabsårets 1. halvår har SPEAS reduceret beholdningen af egne aktier med netto 632 stk. egne aktier. Reduktionen kan henføres til, at SPEAS delvist afregnede købesummen for managementselskabet med egne aktier. SPEAS har i halvåret købt 135 stk. egne aktier.
 • På bagrund af det realiserede resultat i regnskabsperioden forventer SPEAS nu et resultat for indeværende regnskabsår, der slutter den 31. januar 2014, i niveauet DKK 25 mio. til DKK 35 mio. mod tidligere DKK 55 mio. til DKK 65 mio. Årets resultat vil være afhængigt af udviklingen på de finansielle markeder samt udviklingen i private equity fondenes porteføljeselskaber, og forventningerne er derfor behæftet med betydelig usikkerhed.


Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, adm. direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30

2013 11 130923 H1

Delårsrapport Q1 2013/14

Selskabsmeddelelse nr. 10 2013/14
København, den 24. juni 2013Delårsrapport for perioden 1. februar 2013 – 30. april 2013
Resultat for 1. kvartal 2013/14 udgør DKK 15,9 mio. Egenkapitalen udgør DKK 934 mio. svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 20.439.

Bestyrelsen i Scandinavian Private Equity A/S (SPEAS) har i dag behandlet og godkendt Selskabets delårsrapport for perioden 1. februar 2013 – 30. april 2013. Delårsrapporten har følgende hovedpunkter:

 • Periodens nettoresultat blev DKK 15,9 mio. Investeringer i private equity fonde har givet et afkast på i alt DKK 20,4 mio.
 • Kapitalandele i private equity fonde udgør DKK 776 mio., svarende til 83% af nettoaktiverne (83% pr. 31. januar 2013).
 • I 1. kvartal 2013/14 har SPEAS brutto indbetalt DKK 8,0 mio. til private equity fondene og modtaget DKK 6,5 mio. retur som provenu fra exits, rekapitaliseringer mv.
 • Likvide beholdninger udgør DKK 146 mio., svarende til 16% af nettoaktiverne (17% pr. 31. januar 2013).
 • SPEAS har frem til 30. april 2013 modtaget exitprovenu fra private equity fondene vedrørende i alt 13 fuldt realiserede investeringer. Det samlede exitprovenu andrager DKK 312 mio., svarende til 2,0x investeret beløb og et bruttoafkast pr. 30. april 2013 på 16,7% p.a. (IRR).
 • Egenkapitalen udgør pr. 30. april 2013 DKK 934 mio., svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 20.439 mod en børskurs pr. 21. juni 2013 på DKK 15.510. Indre værdi pr. aktie er i regnskabsperioden steget 1,4%.
 • SPEAS overtog i 1. kvartal 2013 managementselskabet Scandinavian Private Equity Partners A/S for en samlet købesum på DKK 30 mio. der blev afregnet med DKK 18,1 mio. kontant og modværdien af DKK 11,7 mio. i egne aktier (767 stk).
 • I regnskabsårets 1. kvartal har SPEAS reduceret beholdningen af egne aktier med netto 740 stk. egne aktier. Reduktionen kan henføres til, at SPEAS delvist afregnede købesummen for managementselskabet med egne aktier. SPEAS har i kvartalet købt 27 stk. egne aktier, idet aktiekursen vurderes attraktiv sammenlignet med Selskabets øvrige investeringsalternativer.
 • SPEAS fastholder uændret forventningerne om et resultat for regnskabsåret 2013/14, der slutter den 31. januar 2014, i niveauet DKK 55 mio. til DKK 65 mio. Årets resultat vil være afhængigt af udviklingen på de finansielle markeder samt udviklingen i private equity fondenes porteføljeselskaber, og forventningerne er derfor behæftet med betydelig usikkerhed.


Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, adm. direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30

2013 10 130624 Q1