Tag-arkiv: 2013

Storaktionærmeddelelse (Henrik Lind)

Selskabsmeddelelse nr. 18 2013/14
København, den 30. januar 2014Henrik Østenkjær Lind har meddelt at have købt 2.300 stk. aktier i Scandinavian Private Equity A/S gennem Lind Invest ApS den 30. januar 2014.

Som følge af transaktionen øger Henrik Østenkjær Lind sin samlede beholdning af aktier i Scandinavian Private Equity A/S til 6.556 stk. svarende til 13,1% af aktiekapitalen og stemmerne i selskabet, hvoraf Lind Invest ApS ejer 5.881 stk. svarende til 11,75% pct. af aktiekapitalen og stemmerne.


Med venlig hilsen
Scandinavian Private Equity A/S

Ole Mikkelsen
Adm. direktør

Reduktion af investeringstilsagn til IK VII

Selskabsmeddelelse nr. 17 2013/14
København, den 28. januar 2014Reduktion af investeringstilsagn til IK VII
Scandinavian Private Equity A/S (SPEAS) har indgået aftale om salg af EUR 4 mio. IK VII investeringstilsagn.

Salget sker i forlængelse af selskabets strategiændring om at prioritere udlodninger til aktionærerne over nye investeringstilsagn. Efter salget vil SPEAS fortsat have et investeringstilsagn på EUR 6 mio. til private equity fonden IK VII.

Salgsprovenuet er underlagt fortrolighed. Transaktionen vil have en begrænset resultateffekt, og det resterende investeringstilsagn reduceres ved salget med EUR 3,1 mio. (DKK 23,4 mio.). Salget er betinget af endelig godkendelse af overdragelsesdokumenterne fra IK VII.

Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, adm. direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30

2013 17 140128 IK VII

Finanskalender for regnskabsåret 2014/15

Selskabsmeddelelse nr. 16 2013/14
København, den 17. januar 2014Finanskalender for regnskabsåret 2014/15
Scandinavian Private Equity A/S (SPEAS) forventer i næste regnskabsår, der udløber 31. januar 2015, at offentliggøre regnskabsmeddelelser på følgende datoer:

30. april 2014 Årsregnskabsmeddelelse for perioden
1. februar 2013 – 31. januar 2014
18. juni 2014 Delårsrapport for 1. kvartal
1. februar 2014 – 30. april 2014
22. september 2014 Delårsrapport for 1. halvår
1. februar 2014 – 31. juli 2014
17. december 2014 Delårsrapport for 3. kvartal
1. august 2014- 31. oktober 2014

Selskabet afholder ordinær generalforsamling mandag den 26. maj 2014 kl. 16.00. Anmodninger om at få emner optaget på generalforsamlingens dagsorden skal vi modtage senest fredag den 11. april 2014.


Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30

2013 16 140117 Finanskalender

Delårsrapport Q3 2013/14

Selskabsmeddelelse nr. 15 2013/14
København, den 19. december 2013Delårsrapport for perioden 1. august 2013 – 31. oktober 2013

Resultat for 3. kvartal 2013/14 udgør DKK 14,4 mio. Egenkapitalen udgør DKK 934 mio. svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 20.491.


Bestyrelsen i Scandinavian Private Equity A/S (SPEAS) har i dag behandlet og godkendt Selskabets delårsrapport for perioden 1. august 2013 – 31. oktober 2013. Delårsrapporten har følgende hovedpunkter:

  • SPEAS annoncerede den 14. november 2013 en strategiændring. Bestyrelsen har på baggrund af den utilfredsstillende aktiekurs i forhold til indre værdi besluttet, at SPEAS aktuelt skal prioritere udlodninger til aktionærerne over nye investeringstilsagn for, også på kortere sigt, at sikre den bedst mulige værdiskabelse for aktionærerne. Udlodninger vil ske i form af aktietilbagekøb og/eller udbytte.
  •  Investeringer i private equity fonde har givet et afkast på i alt DKK 19,2 mio. Efter afholdte omkostninger (DKK -1,1 mio.), afskrivninger (DKK -2,0 mio.) og finansielle poster (DKK -1,6 mio.) udgør periodens nettoresultat DKK 14,4 mio.
  • Kapitalandele i private equity fonde udgør DKK 703 mio., svarende til 75% af nettoaktiverne (82% pr. 31. juli 2013).
  • I 3. kvartal 2013/14 har SPEAS brutto indbetalt DKK 14,5 mio. til private equity fondene og modtaget DKK 82,3 mio. retur som provenu fra exits, rekapitaliseringer mv.
  • Likvide beholdninger udgør DKK 224 mio., svarende til 24% af nettoaktiverne (17% pr. 31. juli 2013).
  • Egenkapitalen udgør pr. 31. oktober 2013 DKK 934 mio., svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 20.491 mod en børskurs pr. 31. oktober 2013 på DKK 14.940 (før strategiændring) og pr. 18. december 2013 på DKK 18.400. Indre værdi pr. aktie er i regnskabsperioden steget 1,6%.
  • På bagrund af det realiserede resultat i regnskabsperioden forventer SPEAS fortsat et resultat for indeværende regnskabsår, der slutter den 31. januar 2014, i niveauet DKK 25 mio. til DKK 35 mio. Årets resultat vil være afhængigt af udviklingen på de finansielle markeder samt udviklingen i private equity fondenes porteføljeselskaber, og forventningerne er derfor behæftet med betydelig usikkerhed.


Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, adm. direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30

2013 15 131219 Q3

EQT VI køber Well Intervention Services-divisionen af Aker Solutions ASA

EQT VI har indgået aftale om at købe Well Intervention Services-divisionen af Aker Solutions ASA. Brøndintervention er en operation som gennemføres i olie- og gasbrønde med det formål at maksimere produktionen og øge udnyttelsesgraden fra reservoirerne, og Well Intervention Services-divisionen er markedsledende i Nordsøen og en top tre-aktør i det globale marked.

SPEAS har afgivet et investeringstilsagn på EUR 10 mio. (ca. DKK 75 mio.) til private equity fonden EQT VI.

Se pressemeddelelsen fra EQT her

IK2007 sælger Europe Snacks

IK2007 har indgået aftale om at sælge Europe Snacks, der er markedsleder inden for private label saltede snacks i Frankrig. IK2007 investerede i Europe Snacks i 2010.

I løbet af IK’s ejerskab er omsætningen steget 50%, og selskabet har gennemført et større investeringsprogram, udviklet sine eksisterende produkter og introduceret nye produkter.

SPEAS har afgivet et investeringstilsagn på EUR 25 mio. (ca. DKK 186 mio.) til private equity fonden IK2007.

Se pressemeddelelsen fra IK Investment Partners her

Strategiændring

Selskabsmeddelelse nr. 14 2013/14
København, den 14. november 2013Strategiændring

SPEAS har hidtil fokuseret på den langsigtede værdiskabelse og geninvesteret modtaget exitprovenu i nye attraktive private equity fonde. Private equity investeringerne har performet tilfredsstillende og givet et merafkast i forhold til aktiemarkedet, men Selskabets aktiekurs har – i lighed med andre børsnoterede private equity selskaber – gennem en længere periode været betydeligt lavere end indre værdi pr. aktie.

Bestyrelsen har på baggrund af den utilfredsstillende aktiekurs i forhold til indre værdi besluttet, at SPEAS aktuelt skal prioritere udlodninger til aktionærerne over nye investeringstilsagn for, også på kortere sigt, at sikre den bedst mulige værdiskabelse for aktionærerne. Udlodninger vil ske i form af aktietilbagekøb og/eller udbytte.

SPEAS agter således at udlodde mest muligt af sin likviditet under hensyntagen til de udestående investeringstilsagn, og frem til udgangen af 2014 påregner bestyrelsen, at Selskabet har likviditet til at kunne udlodde DKK 100 mio., hvortil kommer en væsentlig andel af eventuelt modtaget exitprovenu.

I den forbindelse vil Selskabet fortsætte med at købe egne aktier i markedet i det omfang, aktiens likviditet tillader dette, idet SPEAS på en enkelt handelsdag ikke ønsker at repræsentere mere end 50% af den registrerede omsætning i aktien. Selskabets beholdning af egne aktier udgør p.t. 8,9% af aktiekapitalen, og bestyrelsen har en bemyndigelse til at erhverve op til 15% af aktiekapitalen.

SPEAS’ investeringskapacitet vil igennem udlodninger reduceres i en sådan grad, at det forventes at resultere i en afvikling af Selskabet.

Selskabets omkostningsniveau vil blive tilpasset den ændrede strategi, og herunder vil bestyrelsen på SPEAS’ ordinære generalforsamling, som afholdes den 26. maj 2014, foreslå, at antallet af bestyrelsesmedlemmer reduceres. Samtidig vil bestyrelsen foreslå, at Selskabets beholdning af egne aktier annulleres, og redegøre nærmere for, hvorledes udlodninger fremadrettet vil blive gennemført.


Yderligere oplysninger:
Henning Kruse Petersen, bestyrelsesformand, mobiltelefon (+45) 20 10 00 51
Ole Mikkelsen, direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30

2013 14 131114 Strategi

Storaktionærmeddelelse (Henrik Lind)

Selskabsmeddelelse nr. 13 2013/14
København, den 5. november 2013

Henrik Østenkjær Lind har meddelt, at Lind Value ApS har solgt 3.581 stk. aktier i Scandinavian Private Equity A/S til Lind Invest ApS. Begge selskaber kontrolleres af Henrik Østenkjær Lind.

Transaktionen har ikke påvirket Henrik Østenkjær Linds samlede beholdning af aktier i Scandinavian Private Equity A/S. Transaktionen betyder, at Lind Value ApS reducerer sin beholdning fra 3.581 aktier svarende til 7,15% af aktiekapitalen til 0 stk. Lind Invest ApS ejer som følge af transaktionen 3.581 aktier svarende til 7,15% af aktiekapitalen.

Med venlig hilsen
Scandinavian Private Equity A/S

Ole Mikkelsen
Adm. direktør

Storaktionærmeddelelse (Henrik Lind)

Selskabsmeddelelse nr. 12 2013/14
København, den 2. oktober 2013

Henrik Østenkjær Lind har dags dato meddelt at have solgt 2.546 stk. aktier i Scandinavian Private Equity A/S fra Danske Commodities A/S til Lind Value ApS, som begge kontrolleres af Henrik Østenkjær Lind.

Transaktionen har ikke påvirket Henrik Østenkjær Linds samlede beholdning af aktier i Scandinavian Private Equity A/S. Transaktionen betyder, at Danske Commodities A/S reducerer sin beholdning fra 2.546 aktier svarende til 5,09% af aktiekapitalen til 0 stk. Lind Value ApS ejer som følge af transaktionen 3.514 aktier svarende til 7,02% af aktiekapitalen.

Med venlig hilsen
Scandinavian Private Equity A/S

Ole Mikkelsen
Adm. direktør

IK VII investerer i DNV Petroleum Services

IK VII har indgået aftale om at overtage DNV Petroleum Services fra Det Norske Veritas. DNV Petroleum Services er verdensledende inden for bl.a. kvalitetstest af brændstof for kunder inden for den maritime sektor og energisektoren.

SPEAS har afgivet et investeringstilsagn på EUR 10 mio. (ca. DKK 75 mio.) til private equity fonden IK VII.

Se pressemeddelelsen fra IK Investment Partners her