Prospekt

SPEAS er noteret på Nasdaq København efter et aktieudbud, der sikrede SPEAS et provenu på DKK 1 mia. Første noteringsdag var den 12. februar 2007.

SPEAS udbød i perioden fra den 22. januar til den 1. februar 2007 nye aktier i forbindelse med noteringen på Nasdaq København. Udbuddet var betinget af tegning af minimum 40.000 stk. nye aktier svarende til en kursværdi på DKK 800 mio. Aktieudbuddet i SPEAS blev mødt med stor interesse, og selskabet har opnået den brede investorkreds, der var formålet med udbuddet. SPEAS modtog tegningsordrer fra flere end 2.000 aktionærer svarende til en kursværdi på DKK 1 mia.

Betingelserne for det gennemførte aktieudbud fremgår af prospektet, der blev offentliggjort den 11. januar 2007.

Download prospekt