Generalforsamling

Generalforsamling 2019
SPEAS afholder ordinær generalforsamling torsdag den 23. maj 2019 kl. 15.00 på adressen Axel Towers, Axeltorv 2, 1609 København V (Gorrissen Federspiel).

Links til indkaldelse med dagsorden, bestilling af adgangskort, fuldmagtsafgivelse, fremlagte dokumenter mv:

Indkaldelse med dagsorden

Fuldstændige forslag

Årsrapport 2018/19

Bestilling af adgangskort:

InvestorPortalen

Fuldmagt og brevstemme:

InvestorPortalen (elektronisk)

Blanket til udskrivning

Stemmerettigheder og kapital
Scandinavian Private Equity A/S oplyser hermed, det samlede antal stemmerettigheder og den samlede kapital for selskabet pr. 26. april 2019:

Samlede antal stemmerettigheder/antal aktier:

Samlede nominelle aktiekapital (DKK):

Selskabet ejer 102 egne aktier.

43.486

43.486.000

Persondata og generalforsamling
Behandling af personoplysninger i forbindelse med afholdelse af generalforsamling