Generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling
SPEAS afholder ekstraordinær generalforsamling onsdag den 9. oktober 2019 kl. 16.00 med forslag om, at selskabet træder i frivillig solvent likvidation.

Indkaldelse og fuldstændige forslag

Årsrapport 2018/19

Bestilling af adgangskort:

InvestorPortalen
 

Fuldmagt og brevstemme:

InvestorPortalen (elektronisk)

Blanket til udskrivning

Stemmerettigheder og kapital
Scandinavian Private Equity A/S oplyser hermed, det samlede antal stemmerettigheder og den samlede kapital for selskabet pr. 17. september 2019:

Samlede antal stemmerettigheder/antal aktier:

Samlede nominelle aktiekapital (DKK):

43.486

43.486.000

Selskabet ejer 102 egne aktier.

Persondata og generalforsamling
Behandling af personoplysninger i forbindelse med afholdelse af generalforsamling