Generalforsamling

Generalforsamling 2018
SPEAS afholder ordinær generalforsamling mandag den 28. maj 2018 kl. 16.00 på adressen Axel Towers, Axeltorv 2, 1609 København V (Gorrissen Federspiel).

Links til indkaldelse med dagsorden, bestilling af adgangskort, fuldmagtsafgivelse, fremlagte dokumenter mv:

Indkaldelse med dagsorden

Fuldstændige forslag

Årsrapport 2017/18

Bestilling af adgangskort: InvestorPortalen
Fuldmagt og brevstemme: InvestorPortalen (elektronisk)

Blanket til udskrivning

Stemmerettigheder og kapital
Scandinavian Private Equity A/S oplyser hermed, det samlede antal stemmerettigheder og den samlede kapital for selskabet pr. 2. maj 2018:

Samlede antal stemmerettigheder/antal aktier:

Samlede nominelle aktiekapital (DKK):

43.486

43.486.000

Selskabet ejer 102 egne aktier.