Finanskalender

Scandinavian Private Equity A/S forventer i regnskabsåret 2019/20, der udløber 31. januar 2020, at offentliggøre regnskabsmeddelelser på følgende datoer:

Årsrapport for 2018/19 5. april 2019
Delårsrapport for 1. kvartal 2019/20 18. juni 2019
Delårsrapport for 1. halvår 2019/20 10. september 2019
   

Den 9. oktober 2019 trådte Scandinavian Private Equity A/S i solvent likvidation.

Henset til selskabets nu begrænsede aktiviteter er det af omkostningsmæssige grunde besluttet ikke at udarbejde og offentliggøre kvartalsrapport for Q3 i regnskabsåret 2019/2020.

Selskabet udsender en opdateret finanskalender, når tidspunktet for offentliggørelse af det afsluttende likvidationsregnskab samt afholdelse af generalforsamling til gennemførelse af likvidationen er fastlagt.