Finanskalender

Status for likvidation herunder tidsplan for gennemførelse af likvidation samt forventet likvidationsprovenu

Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 15 af 9. oktober 2019 har Scandinavian Private Equity A/S’ generalforsamling besluttet at lade selskabet træde i solvent likvidation.

Afviklingen af selskabets aktiviteter er nu så fremskreden, at selskabet kan offentliggøre følgende plan for gennemførelse af likvidationen:

Offentliggørelse af likvidationsregnskab samt indkaldelse til afsluttende ekstraordinær generalforsamling 24. januar 2020
Afsluttende ekstraordinær generalforsamling 19. februar 2020
Suspension af handel i selskabets aktie (efter generalforsamlingen) 19. februar 2020
Udbetaling af likvidationsprovenu 21. februar 2020

Efterfølgende: Nasdaq Copenhagen sletter selskabet fra handel (afnotering)

Ovenstående udgør samtidig selskabets finanskalender for den afsluttende periode.

Likvidationsregnskabet samt indkaldelse til afsluttende ekstraordinær generalforsamling offentliggøres ved særskilt meddelelse. Likvidationsprovenuet forventes udbetalt den 21. februar 2020 efter generalforsamlingens godkendelse. Provenuet forventes at udgøre cirka kr. 994 pr. aktie af nominelt kr. 1.000 (mod tidligere cirka kr. 950), idet der tages forbehold for ændringer som følge af begivenheder eller forhold, der konstateres efter offentliggørelsen af denne meddelelse. Det endelige likvidationsprovenu vil blive oplyst på generalforsamlingen.