Aktionærinformation

SPEAS’ aktier er noteret på Nasdaq København under symbolet SPEAS.

Fondsbørs Nasdaq København
Aktiekapital DKK 43.486.000
Nominel stykstørrelse DKK 1.000
Antal aktier 43.486
Aktieklasser En
Antal stemmer pr. aktie En
Ihændehaverpapir Ja
Stemmeretsbegrænsning Nej
Begrænsning i omsættelighed Nej
Fondskode DK0060068682

Ejerforhold
Følgende aktionærer har meddelt SPEAS, at de ejer 5% eller mere af selskabets aktier:

Aktionær Anmeldt ejer- og stemmeandel
Henrik Lind >25%
Nykredit Realkredit A/S >5%