IR-politik

SPEAS ønsker at etablere en åben kommunikationsform med sine interessenter. Relevant information om SPEAS’ udvikling, herunder kvartalsmeddelelser, halvårsrapporter, årsrapporter, øvrige selskabsmeddelelser mv., vil blive lagt ud på SPEAS’ hjemmeside, ligesom SPEAS’ aktionærer på generalforsamlingen vil blive orienteret om SPEAS’ virksomhed og status.

Som følge af den begrænsede information fra private equity fonde, som SPEAS investerer i, kan SPEAS kun videregive begrænset information om udviklingen i foretagne private equity investeringer. De private equity fonde, SPEAS investerer i, udsender typisk pressemeddelelser om f.eks. investeringer i og salg af deres porteføljeselskaber, uden at SPEAS forinden er orienteret herom. I det omfang den modtagne information vurderes mærkbart at have betydning for kursdannelsen på SPEAS’ aktier, vil SPEAS hurtigst muligt, efter at informationen er kommet til SPEAS’ kendskab, offentliggøre denne ved udsendelse af en selskabsmeddelelse.

Spørgsmål og kommentarer til SPEAS er altid velkomne.