Overvågning af private equity investeringer

Efter et investeringstilsagn er afgivet, er SPEAS løbende i kontakt med private equity managementselskabet eller andre personer, der er relevante for den pågældende investering, samt følger i øvrigt med i den operationelle og finansielle udvikling i fondens porteføljeselskaber.

I tillæg hertil overvåger Selskabet løbende, at private equity fonden overholder de investeringsretningslinjer, som SPEAS’ tilsagn blev afgivet på basis af.