Investeringstilsagn

SPEAS har den 11. juni 2019 indgået aftale om salg af private equity porteføljen.

En del af salget er gennemført den 10. juli 2019, idet Selskabets kapitalandele i EQT V, EQT VI og Norvestor VI er overdraget til køberen.

Den resterende del af salget forventes gennemført i løbet af 3. kvartal 2019 og er betinget af sædvanlige forhold for en sådan transaktion, herunder samtykke fra de respektive fonde.

Investeringstilsagnene er afgivet til følgende private equity fonde:

EQT V EUR 40 mio.
EQT VI EUR 10 mio.
IK 2007 EUR 25 mio.
Litorina III SEK 107 mio.
Litorina IV SEK 46 mio.
Apax Europe VII EUR 30 mio.
Herkules III NOK 100 mio.
Norvestor VI NOK 80 mio.

EQT V og VI
EQT V og VI administreres af EQT, et førende europæisk private equity selskab med i alt 14 kontorer i Europa, USA og Asien, herunder i Stockholm, København, Oslo og Helsinki. EQT har rejst over EUR 50 mia. i 28 fonde, der i alt har investeret i mere end 200 selskaber. EQT V blev rejst med en samlet tilsagt kapital på EUR 4,25 mia. og EQT VI med en samlet tilsagt kapital på EUR 4,75 mia.

Investeringsperioden for EQT V blev afsluttet den 4. maj 2011 og for EQT VI den 5. august 2015. Fondene har typisk investeret EUR 100-500 mio. pr. virksomhed med fokus på kontrollerende andele i mellemstore og større virksomheder i de nordiske lande og Tyskland.
For nærmere information om EQT henvises til hjemmesiden www.eqt.se

IK 2007
IK Investment Partners er et europæisk private equity selskab med kontorer i London, Stockholm, Hamborg, Amsterdam og Paris. IK Investment Partners har rejst over EUR 9 mia. i 10 fonde og har siden 1989 investeret i mere end 100 selskaber. IK 2007 blev rejst med en samlet tilsagt kapital på EUR 1,7 mia.

Investeringsperioden for IK 2007 blev afsluttet den 12. oktober 2012. Fonden har investeret EUR 50-150 mio. pr. selskab og primært foretaget majoritetsinvesteringer i mellemstore virksomheder med en stærk markedsposition. Fondens geografiske fokus er Sverige, Finland, Norge, Danmark, Benelux, Frankrig og Tyskland.

For nærmere information om IK Investment Partners henvises til hjemmesiden www.ikinvest.com

Litorina III og IV
Litorina er et svensk private equity selskab med kontor i Stockholm. Siden 1998 har Litorina investeret i mere end 45 selskaber. Litorina III blev rejst med en samlet tilsagt kapital på SEK 1,4 mia., og Litorina IV blev rejst med en samlet tilsagt kapital på SEK 2,5 mia.

Investeringsperioden for Litorina III blev afsluttet den 31. december 2010 og for Litorina IV den 31. december 2016. Fondene har typisk investeret SEK 50-150 mio. pr. selskab og gennemført majoritetsinvesteringer i små og mellemstore virksomheder i Sverige med en stærk markedsposition.

For nærmere information om Litorina Kapital henvises til hjemmesiden www.litorina.se

Apax Europe VII
Apax Partners er et globalt private equity selskab med kontorer i London, New York, München,  Tel Aviv, Mumbai, Shanghai og Hong Kong. Apax Europe VII blev rejst med en samlet tilsagt kapital på EUR 11,2 mia.

Investeringsperioden for Apax Europe VII er afsluttet, og fonden har investeret i veletablerede selskaber inden for fire vækstsektorer: Tech & Telecom, Retail & Consumer, Healthcare og Financial & Business Services; med en værdi på EUR 1-5 mia. (på gældfri basis).

For nærmere information om Apax Partners henvises til hjemmesiden www.apax.com

Herkules III
Herkules Capital er et norsk private equity selskab med kontor i Oslo. Herkules Capital blev etableret i 2004 og har siden forvaltet tre norsk/nordiske fonde med samlede tilsagn på mere end NOK 15 mia. Herkules III blev rejst med en samlet tilsagt kapital på NOK 6 mia.

Sidste platforminvestering i Herkules III blev gennemført i 2013, og fonden har primært investeret i nordiske selskaber med en værdi på NOK 250-2.500 mio. (på gældfri basis).

For nærmere information om Herkules Capital henvises til hjemmesiden www.herkulescapital.no

Norvestor VI
Norvestor Equity er et nordisk private equity selskab med kontorer i Oslo og Stockholm. Norvestor blev etableret i 1997 og har siden etableringen investeret i mere end 70 selskaber.

Selskabet forvalter aktuelt 4 fonde med samlede tilsagn på mere end NOK 11 mia.

Investeringsperioden for Norvestor VI blev afsluttet den 21. december 2015. Fonden har investeret NOK 100-500 mio. pr. selskab og gennemført majoritetsinvesteringer i små og mellemstore virksomheder med en stærk markedsposition. Fondens geografiske fokus er Norge og Sverige.

For nærmere information om Norvestor henvises til hjemmesiden www.norvestor.no