Vederlagsrapport

Selskabet har i overensstemmelse med Anbefalingerne for god Selskabsledelse udarbejdet en vederlagsrapport, der beskriver den samlede aflønning af bestyrelsen og direktionen i SPEAS