Udbyttepolitik og aktietilbagekøb

SPEAS agter at udlodde mest muligt af sin likviditet under hensyntagen til de udestående investeringstilsagn. Udlodninger vil ske i form af aktietilbagekøb og/eller udbytte.

Selskabet kan således købe egne aktier i markedet i det omfang, Selskabets likviditetsposition og aktiens likviditet tillader dette, idet SPEAS på en enkelt handelsdag som udgangspunkt ikke ønsker at repræsentere mere end 50% af den registrerede omsætning i aktien. Hvis der måtte komme større aktieposter til salg, vil SPEAS dog efter en konkret vurdering kunne købe en sådan post, og Selskabet kan i givet fald komme til at repræsentere end væsentlig større andel af den registrerede omsætning i aktien.

SPEAS’ investeringskapacitet vil igennem udlodninger reduceres i en sådan grad, at det forventes at resultere i en afvikling af Selskabet.