Revisionsudvalg

Bestyrelsen har nedsat et revisionsudvalg for at øge sin fokus på regnskabsaflæggelsesprocessen, de interne kontrol- og risikostyringssystemer samt revisionen af årsrapporten. Der er udarbejdet særskilt kommissorium for revisionsudvalget, der udgøres af de til enhver tid siddende bestyrelsesmedlemmer. Revisionsudvalgets opgaver er, at

  • overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen,
  • overvåge, om Selskabets interne kontrolsystem og risikostyringssystemer fungerer effektivt,
  • overvåge den lovpligtigtige revision af årsregnskabet mv., og at
  • overvåge og kontrollere revisors uafhængighed.

Download kommissorium for revisionsudvalget