Hvad er en buy-out fond

Private equity investeringer inddeles typisk i tre hovedkategorier:

  • Buy-out: Majoritetsinvesteringer i modne virksomheder med en etableret forretningsmodel og med en indtjeningsevne, der muliggør, at overtagelsen delvist kan finansieres ved optagelse af lån. I dag den største del af private equity.
  • Venture capital: Typisk start-up kapital til mindre vækstvirksomheder.
  • Andre: Inkluderer ”special situations”, dvs. investeringer i forbindelse med f.eks. rekonstruktioner, mezzaninkapital, investeringer i infrastruktur, ejendomme og sekundære private equity porteføljer.

SPEAS investerer primært i de såkaldte buy-out fonde; en buy-out fonds hovedaktivitet er via aktivt ejerskab at udvikle dens porteføljeselskaber for at maksimere afkastet til fondens investorer. En buy-out transaktion er ofte kendetegnet ved følgende:

  • En private equity fond køber en virksomhed og lånefinansierer en – sædvanligvis relativt høj – andel af købesummen.
  • Private equity fonden har typisk en investeringshorisont på 3-7 år.
  • Overtagelsen sker ofte i samarbejde med virksomhedens eksisterende ledelse, en ny ledelse eller sammen med virksomhedens medarbejdere.
  • Private equity fonden etablerer en incitamentsstruktur for det købte selskabs ledelse, så der sikres et sammenfald mellem ledelsens og fondens interesser.
Ejerskab via en buy-out fond kombinerer fordelene ved den enkeltmandsejede virksomheds beslutningskraft og den børsnoterede virksomheds adgang til kapital.

Et porteføljeselskab ejet af en buy-out fond har typisk adgang til rigelig kapital fra fonden og kan derved optimere sin kapitalstruktur. Samtidig får porteføljeselskabet adgang til buy-out fundmanagerens kompetencer og netværk af brancheerfarne rådgivere og ledere. Disse faktorer medvirker til værdiskabelsen i porteføljeselskabet til gavn for investorerne i buy-out fonden.