Corporate Governance

SPEAS fokuserer på, at dets forhold til aktionærer og andre interessenter overordnet er i overens­stemmelse med god selskabsledelse som anbefalet af Komitéen for god Selskabsledelse. SPEAS støtter generelt anbefalingerne, og vil tilstræbe at leve op til disse i det omfang, de er relevante og bidrager til Selskabet under hensyntagen til dets område og aktiviteter.

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens § 107 B:

18.04.2018 Regnskabsåret 2017/18
25.04.2017 Regnskabsåret 2016/17
28.04.2016 Regnskabsåret 2015/16
28.04.2015 Regnskabsåret 2014/15
30.04.2014 Regnskabsåret 2013/14
19.04.2013 Regnskabsåret 2012/13
17.04.2012 Regnskabsåret 2011/12
26.04.2011 Regnskabsåret 2010/11
19.04.2010 Regnskabsåret 2009/10