Bestyrelse

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for selskabet og tilsynet med direktionen. Bestyrelsen fastlægger selskabets politik i forhold til forretningsstrategi, organisation, regnskab og økonomi og ansætter selskabets direktion. Ifølge SPEAS’ vedtægter vælges selskabets bestyrelsesmedlemmer på den ordinære generalforsamling for et år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges for flere på hinanden følgende perioder.

Selskabets bestyrelse består af tre medlemmer. Selskabet har ingen medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.