Beskatning af SPEAS aktier

Gennemgangen nedenfor, der er baseret på vores fortolkning af skattereglerne, skal ikke anses for ud­tømmende og omfatter derfor ikke nødvendigvis alle aktionærers skatteforhold. Gennemgangen er kun relevant for aktionærer, der er skattepligtige i Danmark. Aktionærer, såvel bestående som potentielle, der påtænker at disponere på baggrund af gennemgangen, eller som er under­lagt mere komplicerede skatteregler, herunder investorer med forskudt regnskabsår, og investorer, som løbende har foretaget køb/salg af aktier, anbefales at rådføre sig med egen skatterådgiver. Scandinavian Private Equity A/S påtager sig ikke ansvar for beslutninger eller dispositioner, som gennemgangen måtte afstedkomme.

SPEAS er et skattefrit investeringsselskab.

Aktionærer, der er skattepligtige i Danmark, beskattes efter lagerprincippet, uanset om aktierne er solgt eller ej. Opgørelsen følger aktionærens indkomstår, og aktionærerne beskattes efter følgende principper:

Pensionsmidler: Investeringer i SPEAS foretaget for pensionsmidler beskattes i lighed med andre investeringer med pensionsafkastskat (PAL-skat).
Personer: Årets realiserede og urealiserede kursgevinster og ‑tab samt aktieudbytter medregnes løbende som kapitalindkomst.
Selskabsinvestorer: Årets realiserede og urealiserede kursgevinster og ‑tab samt aktieudbytter medregnes løbende i selskabsindkomsten.

Midler i virksomhedsordningen kan anvendes til køb af aktier i SPEAS.

Beskatning i forbindelse med Selskabets likvidation (gælder ikke pensionsmidler)

Kursgevinst/-tab Kursgevinst/-tab (såvel realiseret som urealiseret) beskattes som kapital-/selskabsindkomst.
Udbytte Udbytte beskattes i lighed med kursgevinst/-tab som kapital-/selskabsindkomst.

Der tilbageholdes udbytteskat ved udbetaling af udbytte. Den tilbageholdte udbytteskat indgår ved skatteopgørelsen som en betalt a conto skat.

Likvidationsprovenu Baseret på Skatterådets tidligere afgørelser, forventes det, at udbetalingen af det endelige likvidationsprovenu skattemæssigt behandles som et salg af aktier, og at der derfor ikke skal tilbageholdes udbytteskat heraf.

Børskurser

31. december 2018 DKK 4.400
31. december 2017 DKK 6.000
31. december 2016 DKK 9.290
31. december 2015 DKK 15.750
31. december 2014 DKK 16.780
31. december 2013 DKK 17.820
31. januar 2012 DKK 13.600
31. januar 2011 DKK 11.100
31. januar 2010 DKK 7.990

Beskatning i 2018 (gælder ikke pensionsmidler)

Du har ikke handlet SPEAS aktier i 2018 Udbetalt udbytte, i alt: DKK 1.000 pr. aktie.
Urealiseret kurstab: DKK 1.600 pr. aktie.
Nettotab på DKK 600 pr. aktie beskattes som kapital-/selskabsindkomst i 2018.
Den tilbageholdte udbytteskat indgår ved skatteopgørelsen som en betalt a conto skat.
Du har købt SPEAS aktier i 2018 Urealiseret kursgevinst/-tab frem til 31. december 2018 (DKK 4.400 pr. aktie med fradrag af faktisk anskaffelseskurs) beskattes som kapital-/selskabsindkomst i 2018.
Dertil kommer beskatning af eventuelt udbytte udbetalt i ejerperioden.
Du har solgt SPEAS aktier i 2018 Realiseret kursgevinst/-tab (faktisk salgskurs med fradrag af DKK 6.000 pr. aktie, hvis aktien er købt før 1. januar 2018, og faktisk anskaffelseskurs, hvis aktien er købt 1. januar 2018 eller senere) beskattes som kapital-/selskabsindkomst i 2018.
Dertil kommer beskatning af eventuelt udbytte udbetalt i ejerperioden.
Udbetalt udbytte i 2018 31. juli 2018: DKK 1.000 pr. aktie

Beskatning i 2017 (gælder ikke pensionsmidler)

Du har ikke handlet SPEAS aktier i 2017 Udbetalt udbytte, i alt: DKK 3.500 pr. aktie.
Urealiseret kurstab: DKK 3.290 pr. aktie.
Nettogevinst på DKK 210 pr. aktie beskattes som kapital-/selskabsindkomst i 2017.
Den tilbageholdte udbytteskat indgår ved skatteopgørelsen som en betalt a conto skat.
Du har købt SPEAS aktier i 2017 Urealiseret kursgevinst/-tab frem til 31. december 2017 (DKK 6.000 pr. aktie med fradrag af faktisk anskaffelseskurs) beskattes som kapital-/selskabsindkomst i 2017.
Dertil kommer beskatning af eventuelt udbytte udbetalt i ejerperioden.
Du har solgt SPEAS aktier i 2017 Realiseret kursgevinst/-tab (faktisk salgskurs med fradrag af DKK 9.290 pr. aktie, hvis aktien er købt før 1. januar 2017, og faktisk anskaffelseskurs, hvis aktien er købt 1. januar 2017 eller senere) beskattes som kapital-/selskabsindkomst i 2017.
Dertil kommer beskatning af eventuelt udbytte udbetalt i ejerperioden.
Udbetalt udbytte i 2017 1. juni 2017: DKK 1.000 pr. aktie
28. juli 2017: DKK 1.200 pr. aktie
19. december 2017: DKK 1.300 pr. aktie

Beskatning i 2016 (gælder ikke pensionsmidler)

Du har ikke handlet SPEAS aktier i 2016 Udbetalt udbytte, i alt: DKK 6.000 pr. aktie.
Urealiseret kurstab: DKK 6.460 pr. aktie.
Nettotab på DKK 460 pr. aktie beskattes som kapital-/selskabsindkomst i 2016.
Den tilbageholdte udbytteskat indgår ved skatteopgørelsen som en betalt a conto skat.
Du har købt SPEAS aktier i 2016 Urealiseret kursgevinst/-tab frem til 31. december 2016 (DKK 9.290 pr. aktie med fradrag af faktisk anskaffelseskurs) beskattes som kapital-/selskabsindkomst i 2016.
Dertil kommer beskatning af eventuelt udbytte udbetalt i ejerperioden.
Du har solgt SPEAS aktier i 2016 Realiseret kursgevinst/-tab (faktisk salgskurs med fradrag af DKK 15.750 pr. aktie, hvis aktien er købt før 1. januar 2016, og faktisk anskaffelseskurs, hvis aktien er købt 1. januar 2016 eller senere) beskattes som kapital-/selskabsindkomst i 2016.
Dertil kommer beskatning af eventuelt udbytte udbetalt i ejerperioden.
Udbetalt udbytte i 2016 26. maj 2016: DKK 1.500 pr. aktie
14. juli 2016: DKK 1.500 pr. aktie
21. september 2016: DKK 1.000 pr. aktie
23. december 2016: DKK 2.000 pr. aktie

Beskatning i 2015 (gælder ikke pensionsmidler)

Du har ikke handlet SPEAS aktier i 2015 Udbetalt udbytte, i alt: DKK 6.000 pr. aktie.
Urealiseret kurstab: DKK 1.030 pr. aktie.
Nettogevinst på DKK 4.970 pr. aktie beskattes som kapital-/selskabsindkomst i 2015.
Den tilbageholdte udbytteskat indgår ved skatteopgørelsen som en betalt a conto skat.
Du har købt SPEAS aktier i 2015 Urealiseret kursgevinst/-tab frem til 31. december 2015 (DKK 15.750 pr. aktie med fradrag af faktisk anskaffelseskurs) beskattes som kapital-/selskabsindkomst i 2015.
Dertil kommer beskatning af eventuelt udbytte udbetalt i ejerperioden.
Du har solgt SPEAS aktier i 2015 Realiseret kursgevinst/-tab (faktisk salgskurs med fradrag af DKK 16.780 pr. aktie, hvis aktien er købt før 1. januar 2015, og faktisk anskaffelseskurs, hvis aktien er købt 1. januar 2015 eller senere) beskattes som kapital-/selskabsindkomst i 2015.
Dertil kommer beskatning af eventuelt udbytte udbetalt i ejerperioden.
Udbetalt udbytte i 2015 3. juni 2015: DKK 1.500 pr. aktie
31. juli 2015: DKK 1.500 pr. aktie
6. oktober 2015: DKK 2.000 pr. aktie
21. december 2015: DKK 1.000 pr. aktie

Beskatning i 2014 (gælder ikke pensionsmidler)

Du har ikke handlet SPEAS aktier i 2014 Udbetalt udbytte, i alt: DKK 5.700 pr. aktie.
Urealiseret kurstab: DKK 1.040 pr. aktie.
Nettogevinst på DKK 4.660 pr. aktie beskattes som kapital-/selskabsindkomst i 2014.
Den tilbageholdte udbytteskat indgår ved skatteopgørelsen som en betalt a conto skat.
Du har købt SPEAS aktier i 2014 Urealiseret kursgevinst/-tab frem til 31. december 2014 (DKK 16.780 pr. aktie med fradrag af faktisk anskaffelseskurs) beskattes som kapital-/selskabsindkomst i 2014.
Dertil kommer beskatning af eventuelt udbytte udbetalt i ejerperioden.
Du har solgt SPEAS aktier i 2014 Realiseret kursgevinst/-tab (faktisk salgskurs med fradrag af DKK 17.820 pr. aktie, hvis aktien er købt før 1. januar 2014, og faktisk anskaffelseskurs, hvis aktien er købt 1. januar 2014 eller senere) beskattes som kapital-/selskabsindkomst i 2014.
Dertil kommer beskatning af eventuelt udbytte udbetalt i ejerperioden.
Udbetalt udbytte i 2014 3. juni 2014: DKK 2.800 pr. aktie
29. september 2014: DKK 1.500 pr. aktie
23. december 2014: DKK 1.400 pr. aktie

Beskatning i 2013 (gælder ikke pensionsmidler)
Med virkning fra indkomståret 2013 følger skatteopgørelsen aktionærens indkomstår.

Du har ikke handlet SPEAS aktier i perioden 1. februar 2012 – 31. december 2013 Den urealiserede kursgevinst i perioden 1. februar 2012 – 31. december 2013 på DKK 4.220 pr. aktie (DKK 17.820 – DKK 13.600) beskattes som kapital-/selskabsindkomst i 2013.
Du har købt SPEAS aktier i perioden 1. februar 2012 – 31. december 2013 Urealiseret kursgevinst/-tab frem til 31. december 2013 (DKK 17.820 pr. aktie med fradrag af faktisk anskaffelseskurs) beskattes som kapital-/selskabsindkomst i 2013.
Du har solgt SPEAS aktier i 2013 Realiseret kursgevinst/-tab (faktisk salgskurs med fradrag af DKK 13.600 pr. aktie, hvis aktien er købt før 1. februar 2012, og faktisk anskaffelseskurs, hvis aktien er købt 1. februar 2012 eller senere) beskattes som kapital-/selskabsindkomst i 2013.

Beskatning i 2012 (gælder ikke pensionsmidler)
Til og med indkomståret 2012 fulgte skatteopgørelsen SPEAS’ regnskabsår, der løber fra 1. februar til 31. januar.

Du har ikke handlet SPEAS aktier i perioden 1. februar 2011 – 31. december 2012 Den urealiserede kursgevinst i perioden 1. februar 2011 – 31. januar 2012 på DKK 2.500 pr. aktie (DKK 13.600 – DKK 11.100) beskattes som kapital-/selskabsindkomst i 2012.
Du har købt SPEAS aktier i perioden 1. februar 2011 – 31. januar 2012 Urealiseret kursgevinst/-tab frem til 31. januar 2012 (DKK 13.600 pr. aktie med fradrag af faktisk anskaffelseskurs) beskattes som kapital-/selskabsindkomst i 2012.
Du har solgt SPEAS aktier i 2012 Realiseret kursgevinst/-tab (faktisk salgskurs med fradrag af DKK 11.100 pr. aktie, hvis aktien er købt før 1. februar 2011, og faktisk anskaffelseskurs, hvis aktien er købt 1. februar 2011 eller senere) beskattes som kapital-/selskabsindkomst i 2012.

Beskatning i 2011 (gælder ikke pensionsmidler)

Du har ikke handlet SPEAS aktier i perioden 1. februar 2010 – 31. december 2011 Den urealiserede kursgevinst i perioden 1. februar 2010 – 31. januar 2011 på DKK 3.110 pr. aktie (DKK 11.100 – DKK 7.990) beskattes som kapital-/selskabsindkomst i 2011.
Du har købt SPEAS aktier i perioden 1. februar 2010 – 31. januar 2011 Urealiseret kursgevinst/-tab frem til 31. januar 2011 (DKK 11.100 pr. aktie med fradrag af faktisk anskaffelseskurs) beskattes som kapital-/selskabsindkomst i 2011.
Du har solgt SPEAS aktier i 2011 Realiseret kursgevinst/-tab (faktisk salgskurs med fradrag af DKK 7.990 pr. aktie, hvis aktien er købt før 1. februar 2010, og faktisk anskaffelseskurs, hvis aktien er købt 1. februar 2010 eller senere) beskattes som kapital-/selskabsindkomst i 2011.

Beskatning i 2010, læs mere her