Strategi

SPEAS har den 11. juni 2019 indgået aftale om salg af private equity porteføljen til Cubera VIII LP, der rådgives af Cubera Private Equity – en ledende investeringsrådgiver, der er specialiseret i sekundære transaktioner i det nordiske private equity marked og opererer ud fra Oslo og Stockholm.

En del af salget er gennemført den 10. juli 2019, idet Selskabets kapitalandele i EQT V, EQT VI og Norvestor VI er overdraget til køberen.

Den resterende del af salget forventes gennemført i løbet af 3. kvartal 2019 og er betinget af sædvanlige forhold for en sådan transaktion, herunder samtykke fra de respektive fonde.

Bestyrelsen vil tage skridt til at udlodde provenuet efter gennemførelsen af salget. Udlodningen forventes at ske gennem et ekstraordinært udbytte efterfulgt af en likvidation af selskabet.