Strategi

SPEAS har den 11. juni 2019 indgået aftale om salg af private equity porteføljen til Cubera VIII LP, der rådgives af Cubera Private Equity – en ledende investeringsrådgiver, der er specialiseret i sekundære transaktioner i det nordiske private equity marked og opererer ud fra Oslo og Stockholm.

Salget blev endeligt gennemført den 1. september 2019 og alle Selskabets kapitalandele i private equity fonde er nu overdraget til køberen.

Selskabet afholdt ekstraordinær generalforsamling onsdag den 9. oktober 2019. Bestyrelsens forslag om, at lade selskabet træde i frivillig solvent likvidation blev vedtaget.

Bestyrelsen forventer, at der efter afholdelse af anslåede omkostninger mv. kan udloddes et samlet beløb på yderligere ca. DKK 950 pr. aktie som likvidationsprovenu inden for 6 måneder efter salgets endelige gennemførelse.