Idegrundlag

Den grundliggende idé bag SPEAS er at tilbyde en bred kreds af investorer mulighed for at investere i private equity fonde gennem et børsnoteret  selskab.

Investorerne i private equity fonde er primært institutionelle og andre store investorer. Private investorer, mindre selskaber og fonde har hidtil kun i meget begrænset omfang haft adgang til de attraktive afkast, som private equity har skabt historisk.

SPEAS investerer i en portefølje af buy-out fonde, der er aktive i Norden; herunder såvel fonde, der primært investerer i et enkelt land i Norden, som fonde, der investerer i hele Europa. Nordiske buy-out fonde har historisk skabt meget attraktive afkast.

Aktuelt prioriterer SPEAS udlodninger til aktionærerne over nye investeringstilsagn og agter således at udlodde mest muligt af sin likviditet under hensyntagen til de udestående investeringstilsagn. Udlodninger vil ske i form af aktietilbagekøb og/eller udbytte. SPEAS’ investeringskapacitet vil igennem udlodninger reduceres i en sådan grad, at det forventes at resultere i en afvikling af Selskabet.