Kategoriarkiv: Selskabsmeddelelse

Finanskalender 2017/18

Selskabsmeddelelse nr. 15 2016/17
København, den 16. januar 2017

Finanskalender for regnskabsåret 2017/18
Scandinavian Private Equity A/S forventer i næste regnskabsår, der udløber 31. januar 2018, at offentliggøre regnskabsmeddelelser på følgende datoer:

25. april 2017 Årsrapport for 2016/17
20. juni 2017 Delårsrapport for 1. kvartal 2017/18
13. september 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017/18
13. december 2017 Delårsrapport for 3. kvartal 2017/18

Selskabet afholder ordinær generalforsamling mandag den 29. maj 2017 kl. 16.00. Anmodninger om at få emner optaget på generalforsamlingens dagsorden skal vi modtage senest onsdag den 12. april 2017.

Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30

Delårsrapport Q3 2016/17

Selskabsmeddelelse nr. 14 2016/17
København, den 19. december 2016

Delårsrapport for perioden 1. august 2016 – 31. oktober 2016
Resultat for 3. kvartal 2016/17 udgør DKK 9,6 mio. Egenkapitalen udgør DKK 462 mio. svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 10.645. Ekstraordinært udbytte på DKK 2.000 pr. aktie.

Bestyrelsen i Scandinavian Private Equity A/S (SPEAS) har i dag behandlet og godkendt Selskabets del­årsrapport for perioden 1. august 2016 – 31. oktober 2016. Delårsrapporten har følgende hovedpunkter:

 • Resultatet udgør DKK 9,6 mio. for 3. kvartal 2016/17 og DKK 15,0 mio. for perioden 1.-3. kvartal 2016/17.
 • Investeringer i private equity fonde har givet et afkast på i alt DKK 10,3 mio. i 3. kvartal 2016/17 og DKK 17,5 mio. i perioden 1.-3. kvartal 2016/17.
 • Kapitalandele i private equity fonde udgør DKK 419 mio., svarende til 91% af nettoaktiverne.
 • I 3. kvartal 2016/17 har SPEAS indbetalt DKK 11,5 mio. til private equity fondene under de afgivne investeringstilsagn.
 • Selskabet har i samme periode modtaget DKK 88,3 mio. i provenu fra exits, rekapitaliseringer mv.
 • Ordinært udbytte på DKK 1.500 pr. aktie er udbetalt 26. maj 2016, og ekstraordinært udbytte på DKK 1.500 pr. aktie samt DKK 1.000 pr. aktie er udbetalt 14. juli 2016 henholdsvis 21. september 2016. Siden regnskabsårets start har SPEAS i alt udbetalt DKK 173 mio. i udbytte.
 • Bestyrelsen har besluttet at udlodde ekstraordinært udbytte på DKK 2.000 pr. aktie. Udbyttet udbetales 23. december 2016, og SPEAS aktien handler eksklusiv udbytte fra og med onsdag den 21. december 2016.
 • Egenkapitalen udgør pr. 31. oktober 2016 DKK 462 mio., svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 10.645.
 • Egenkapitalafkastet udgør 2,0% i 3. kvartal 2016/17 og 2,7% i perioden 1.-3. kvartal 2016/17.
 • Selskabet forventer et langsigtet afkast af egenkapitalen på 8-9% p.a. givet Selskabets aktuelle aktivfordeling. På baggrund af det opnåede investeringsresultat, forventes for indeværende regnskabsår nu et egenkapitalafkast, der er lavere end den langsigtede afkastforventning. Årets resultat vil være afhængigt af udviklingen på de finansielle markeder.

Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, adm. direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30

2016 161219 Q3

Storaktionærmeddelelse (SEB)

Selskabsmeddelelse nr. 13 2016/17
København, den 2. november 2016

Storaktionærmeddelelse
SEB Investment Management AB, Stockholm, Sverige, har dags dato meddelt Scandinavian Private Equity A/S, at SEB Asset Management S.A., Luxembourg, er blevet en filial af SEB Investment Management AB.

SEB Asset Management S.A. har tidligere anmeldt en aktiebeholdning i Scandinavian Private Equity A/S, og denne aktiebeholdning ejes således nu af SEB Investment Management AB.

SEB Investment Management AB ejer herefter 4.589 aktier i Scandinavian Private Equity A/S, svarende til 10,55% af aktiekapitalen og stemmerne i Selskabet.

Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, adm. direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30

Finanskalender 2016/17, rettelse

Selskabsmeddelelse nr. 12 2016/17
København, den 7. oktober 2016

Finanskalender 2016/17, rettelse
Scandinavian Private Equity A/S forventer at offentliggøre delårsrapporten for 3. kvartal 2016/17 mandag den 19. december 2016 mod tidligere oplyst torsdag den 15. december 2016.

Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, adm. direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30

Delårsrapport H1 2016/17

Selskabsmeddelelse nr. 11 2016/17
København, den 15. september 2016

Delårsrapport for perioden 1. februar 2016 – 31. juli 2016
Resultat for 1. halvår 2016/17 udgør DKK 5,4 mio. Egenkapitalen udgør DKK 495 mio. svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 11.424. Ekstraordinært udbytte på DKK 1.000 pr. aktie.

Bestyrelsen i Scandinavian Private Equity A/S (SPEAS) har i dag behandlet og godkendt Selskabets del­årsrapport for perioden 1. februar 2016 – 31. juli 2016. Delårsrapporten har følgende hovedpunkter:

 • Resultatet udgør DKK 5,4 mio. for 1. halvår 2016/17.
 • Investeringer i private equity fonde har givet et afkast på i alt DKK 7,2 mio.
 • Kapitalandele i private equity fonde udgør DKK 486 mio., svarende til 98% af nettoaktiverne.
 • I 1. halvår 2016/17 har SPEAS indbetalt DKK 11,9 mio. til private equity fondene under de afgivne investeringstilsagn.
 • Selskabet har i samme periode modtaget DKK 121,8 mio. i provenu fra exits, rekapitaliseringer mv.
 • Ordinært udbytte på DKK 1.500 pr. aktie er udbetalt 26. maj 2016, og ekstraordinært udbytte på DKK 1.500 pr. aktie er udbetalt 14. juli 2016. I regnskabsperioden har SPEAS i alt udbetalt DKK 130 mio. i udbytte.
 • Bestyrelsen har besluttet at udlodde ekstraordinært udbytte på DKK 1.000 pr. aktie. Udbyttet udbetales 21. september 2016, og SPEAS aktien handler eksklusiv udbytte fra og med mandag den 19. september 2016.
 • Egenkapitalen udgør pr. 31. juli 2016 DKK 495 mio., svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 11.424.
 • Egenkapitalafkastet udgør 0,9% i 1. halvår 2016/17.
 • Selskabet forventer et langsigtet afkast af egenkapitalen på 8-9% p.a. givet Selskabets aktuelle aktivfordeling. Årets resultat vil være afhængigt af udviklingen på de finansielle markeder.

Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, adm. direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30

2016 160915 H1

Storaktionærmeddelelse (Credit Suisse)

Selskabsmeddelelse nr. 10 2016/17
København, den 22. juli 2016

Storaktionærmeddelelse i henhold til § 29 i værdipapirhandelsloven
Credit Suisse Group AG, Zürich, Schweiz, har dags dato meddelt Scandinavian Private Equity A/S, at PMG Partners Fund LP Active Value Fund, en enhed kontrolleret af Credit Suisse Group AG, efter køb af aktier i Scandinavian Private Equity A/S nu ejer 2.181 stk. aktier, svarende til 5,02% af aktiekapitalen og stemmerne i Selskabet.

Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, adm. direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30

Ekstraordinært udbytte

Selskabsmeddelelse nr. 9 2016/17
København, den 8. juli 2016

Ekstraordinært udbytte
SPEAS har i løbet af 2. kvartal 2016/17 modtaget exit provenu fra private equity fondene, så Selskabets likviditet nu overstiger det aktuelle likviditetsbehov.

SPEAS agter at udlodde mest muligt af sin likviditet under hensyntagen til de udestående investeringstilsagn, og bestyrelsen har derfor besluttet at udlodde ekstraordinært udbytte på DKK 1.500 pr. aktie, svarende til i alt DKK 65,2 mio.

Udbyttet udbetales torsdag den 14. juli 2016, og SPEAS aktien handler eksklusivt udbytte fra og med tirsdag den 12. juli 2016.

Bestyrelsen er i henhold til Selskabets vedtægter bemyndiget til at udlodde ekstraordinært udbytte.

Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, adm. direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30

160708 2016 09 Ekstraordinært udbytte

Aktiekapital og stemmer

Selskabsmeddelelse nr. 8 2016/17
København, den 30. juni 2016Aktiekapital og stemmerettigheder
På Scandinavian Private Equity A/S’ ordinære generalforsamling den 23. maj 2016 blev det besluttet at nedsætte Selskabets aktiekapital fra DKK 434.860.000 til DKK 43.486.000 ved reduktion af den nominelle stykstørrelse af selskabets aktier fra DKK 10.000 til DKK 1.000. Kapitalnedsættelsen er dags dato gennemført og registreret hos Erhvervsstyrelsen.

Under henvisning til bekendtgørelse nr. 1442 af 13. december 2013 om udstederes oplysningsforpligtelser § 6 skal det herved oplyses, at Selskabets samlede nominelle aktiekapital dags dato udgør DKK 43.486.000 fordelt på 43.486 aktier a DKK 1.000.

Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, adm. direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30

2016 08 160630 Aktiekapital og stemmer

Delårsrapport Q1 2016/17

Selskabsmeddelelse nr. 7 2016/17
København, den 13. juni 2016Delårsrapport for perioden 1. februar 2016 – 30. april 2016
Resultat for 1. kvartal 2016/17 udgør DKK 0,3 mio. Egenkapitalen udgør DKK 620 mio., svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 14.306 før udbytte på DKK 1.500 pr. aktie, der blev udbetalt 26. maj 2016.

Bestyrelsen i Scandinavian Private Equity A/S (SPEAS) har i dag behandlet og godkendt Selskabets delårsrapport for perioden 1. februar 2016 – 30. april 2016. Delårsrapporten har følgende hovedpunkter:

 • Resultatet udgør DKK 0,3 mio. for 1. kvartal 2016/17.
 • Investeringer i private equity fonde har givet et afkast på i alt DKK 1,3 mio.
 • Kapitalandele i private equity fonde udgør DKK 551 mio. svarende til 89% af nettoaktiverne.
 • I 1. kvartal 2016/17 har SPEAS indbetalt DKK 5,2 mio. til private equity fondene under de afgivne investeringstilsagn.
 • Selskabet har i samme periode modtaget DKK 43,8 mio. i provenu fra exits, rekapitaliseringer mv.
 • Umiddelbart efter den ordinære generalforsamling er udbetalt udbytte på DKK 1.500 pr. aktie, svarende til DKK 65 mio. ekskl. udbytte af egne aktier. Udbyttet blev udbetalt 26. maj 2016.
 • Egenkapitalen udgør pr. 30. april 2016 DKK 620 mio., svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 14.306 (før udbyttebetaling på DKK 1.500 pr. aktie).
 • Egenkapitalafkastet udgør 0,0% i 1. kvartal 2016/17.
 • Selskabet forventer et langsigtet afkast af egenkapitalen på 8-9% p.a. givet Selskabets aktuelle aktivfordeling. Årets resultat vil være afhængigt af udviklingen på de finansielle markeder.

Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, adm. direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30

2016 07 Q1

Referat af generalforsamling 2016

Selskabsmeddelelse nr. 6 2016/2017
København, den 23. maj 2016Referat af generalforsamling 2016
På Scandinavian Private Equity A/S’ ordinære generalforsamling mandag den 23. maj 2016 blev

 1. årsrapport for perioden 1. februar 2015 – 31. januar 2016 godkendt,
 2. forslaget om reduktion af vederlaget til bestyrelsen for regnskabsåret 2016/17 til DKK 120.000 til bestyrelsesformanden og DKK 90.000 til hvert af de øvrige bestyrelsesmedlemmer godkendt,
 3. bestyrelse og direktion meddelt decharge,
 4. forslag om disponering af årets overskud på DKK 102,4 mio., herunder, at der udbetales et udbytte på DKK 1.500 pr. aktie a nominelt DKK 10.000, godkendt,
 5. bestyrelsen bemyndiget til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier, idet selskabets samlede beholdning af egne aktier efter erhvervelsen ikke må overstige 20 % af selskabskapitalen. Vederlaget for egne aktier må ikke afvige med mere end 10 % fra den officielle kurs noteret på Nasdaq Copenhagen på erhvervelsestidspunktet,
 6. forslaget om at nedsætte aktiekapitalen fra DKK 434.860.000 til DKK 43.486.000 ved reduktion af den nominelle stykstørrelse af selskabets aktier fra DKK 10.000 til DKK 1.000 pr. aktie godkendt,
 7. Henning Kruse Petersen, Niels Heering og Henrik Lind genvalgt til bestyrelsen,
 8. Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab valgt som revisor,
 9. dirigenten bemyndiget til at anmelde de vedtagne beslutninger til Erhvervsstyrelsen mv.

Under bestyrelsens beretning orienterede formanden endvidere om,

 • at SPEAS med virkning fra 1. juli 2016 ikke længere vil have tilknyttet en market maker til prisstillelse i SPEAS aktien, idet aktiens likviditet vurderes tilfredsstillende i lyset af Selskabets løbende udbyttebetalinger, og
 • at SPEAS fremover alene vil udsende selskabsmeddelelser mv., herunder delårsrapporter og årsrapporter, på dansk, idet selskabets aktionærer langt overvejende er danske/skandinaviske.

Umiddelbart efter afholdelse af den ordinære generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig med Henning Kruse Petersen som formand.

Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, adm. direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30

2016 06 160523 Referat af generalforsamling 2016