Forfatterarkiv: web

EQT VI sælger BSN medical

EQT VI har indgået aftale om at sælge BSN medical, en ledende global udbyder af medicinsk udstyr.

EQT VI købte BSN medical i 2012, og under EQT VI’s ejerskab har selskabet gennem fokus på vækst øget omsætningen med 6% årligt og væsentligt forøget medarbejderstaben. BSN medical omsætter for mere end EUR 860 mio. årligt og har ca. 6.000 ansatte.

SPEAS har afgivet et investeringstilsagn på EUR 10 mio. til EQT VI, og SPEAS har pr. 31. juli 2016 bogført sin andel af EQT VI til DKK 92 mio.

Se pressemeddelelsen fra EQT her

EQT VI sælger Automic

EQT VI har indgået aftale om at sælge Automic, en ledende global leverandør af business automation software.

EQT VI købte Automic i 2012, og under EQT VI’s ejerskab har selskabet fordoblet sin omsætning og tredoblet EBITDA.

SPEAS har afgivet et investeringstilsagn på EUR 10 mio. til EQT VI, og SPEAS har pr. 31. juli 2016 bogført sin andel af EQT VI til DKK 92 mio.

Se pressemeddelelsen fra EQT her

Litorina IV investerer i Fractal Design

Litorina IV investerer i Fractal Design, en ledende svensk leverandør af kabinetter, kølere og strømforsyninger til gamer pc’er.

Fractal har en årlig omsætning på SEK 275 mio. og sælger mere end 400.000 kabinetter til gamer pc’er på over 40 markeder.

SPEAS har afgivet et investeringstilsagn på SEK 46 mio. til private equity fonden Litorina IV.

Se pressemeddelelsen fra Litorina her

Norvestor VI sælger Phonero

Norvestor VI har indgået aftale om at sælge Phonero AS, en ledende mobil virtuel netværksoperatør, der tilbyder telekommunikationstjenester til mindre og mellemstore virksomheder i Norge.

Norvestor investede i Phonero i november 2015, og selskabet har under Norvestors ejerskab øget sin markedsandel gennem organisk vækst og tilkøb.

SPEAS har afgivet et investeringstilsagn på NOK 80 mio. til Norvestor VI, og SPEAS’ andel af private equity fonden var bogført til DKK 48 mio. pr. 31. juli 2016.

Se pressemeddelelsen fra Norvestor her

Storaktionærmeddelelse (SEB)

Selskabsmeddelelse nr. 13 2016/17
København, den 2. november 2016

Storaktionærmeddelelse
SEB Investment Management AB, Stockholm, Sverige, har dags dato meddelt Scandinavian Private Equity A/S, at SEB Asset Management S.A., Luxembourg, er blevet en filial af SEB Investment Management AB.

SEB Asset Management S.A. har tidligere anmeldt en aktiebeholdning i Scandinavian Private Equity A/S, og denne aktiebeholdning ejes således nu af SEB Investment Management AB.

SEB Investment Management AB ejer herefter 4.589 aktier i Scandinavian Private Equity A/S, svarende til 10,55% af aktiekapitalen og stemmerne i Selskabet.

Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, adm. direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30

Finanskalender 2016/17, rettelse

Selskabsmeddelelse nr. 12 2016/17
København, den 7. oktober 2016

Finanskalender 2016/17, rettelse
Scandinavian Private Equity A/S forventer at offentliggøre delårsrapporten for 3. kvartal 2016/17 mandag den 19. december 2016 mod tidligere oplyst torsdag den 15. december 2016.

Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, adm. direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30

Apax Europe VII sælger Plantasjen

Apax Europe VII har indgået aftale om at sælge Plantasjen, Nordens ledende kæde af havecentre med 124 centre i Norge, Sverige og Finland, til Ratos.

Ratos har overtaget aktiekapitalen i selskabet for NOK 1,2 mia., og Apax Europe VII investerede i Plantasjen i 2007.

SPEAS har afgivet et investeringstilsagn på EUR 30 mio. til private equity fonden Apax Europe VII (0,3% af fonden), og SPEAS’ andel af private equity fonden var bogført til DKK 110 mio. pr. 31. juli 2016.

Se pressemeddelelsen fra Apax her

Delårsrapport H1 2016/17

Selskabsmeddelelse nr. 11 2016/17
København, den 15. september 2016

Delårsrapport for perioden 1. februar 2016 – 31. juli 2016
Resultat for 1. halvår 2016/17 udgør DKK 5,4 mio. Egenkapitalen udgør DKK 495 mio. svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 11.424. Ekstraordinært udbytte på DKK 1.000 pr. aktie.

Bestyrelsen i Scandinavian Private Equity A/S (SPEAS) har i dag behandlet og godkendt Selskabets del­årsrapport for perioden 1. februar 2016 – 31. juli 2016. Delårsrapporten har følgende hovedpunkter:

  • Resultatet udgør DKK 5,4 mio. for 1. halvår 2016/17.
  • Investeringer i private equity fonde har givet et afkast på i alt DKK 7,2 mio.
  • Kapitalandele i private equity fonde udgør DKK 486 mio., svarende til 98% af nettoaktiverne.
  • I 1. halvår 2016/17 har SPEAS indbetalt DKK 11,9 mio. til private equity fondene under de afgivne investeringstilsagn.
  • Selskabet har i samme periode modtaget DKK 121,8 mio. i provenu fra exits, rekapitaliseringer mv.
  • Ordinært udbytte på DKK 1.500 pr. aktie er udbetalt 26. maj 2016, og ekstraordinært udbytte på DKK 1.500 pr. aktie er udbetalt 14. juli 2016. I regnskabsperioden har SPEAS i alt udbetalt DKK 130 mio. i udbytte.
  • Bestyrelsen har besluttet at udlodde ekstraordinært udbytte på DKK 1.000 pr. aktie. Udbyttet udbetales 21. september 2016, og SPEAS aktien handler eksklusiv udbytte fra og med mandag den 19. september 2016.
  • Egenkapitalen udgør pr. 31. juli 2016 DKK 495 mio., svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 11.424.
  • Egenkapitalafkastet udgør 0,9% i 1. halvår 2016/17.
  • Selskabet forventer et langsigtet afkast af egenkapitalen på 8-9% p.a. givet Selskabets aktuelle aktivfordeling. Årets resultat vil være afhængigt af udviklingen på de finansielle markeder.

Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, adm. direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30

2016 160915 H1

IK 2007 sælger Vemedia

IK 2007 har indgået aftale om at sælge Vemedia, en af Europas ledende producenter og distributører af håndkøbslægemidler, kosttilskud og medicinsk udstyr.

IK investerede i Vemedia i 2012, og under IK’s ejerskab har Vemedia, gennem såvel organisk vækst som tilkøb, fordoblet omsætningen og markant udvidet sit produktudbud.

SPEAS har afgivet et investeringstilsagn på EUR 25 mio. til private equity fonden IK 2007.

Se pressemeddelelsen fra IK Investment Partners her

Storaktionærmeddelelse (Credit Suisse)

Selskabsmeddelelse nr. 10 2016/17
København, den 22. juli 2016

Storaktionærmeddelelse i henhold til § 29 i værdipapirhandelsloven
Credit Suisse Group AG, Zürich, Schweiz, har dags dato meddelt Scandinavian Private Equity A/S, at PMG Partners Fund LP Active Value Fund, en enhed kontrolleret af Credit Suisse Group AG, efter køb af aktier i Scandinavian Private Equity A/S nu ejer 2.181 stk. aktier, svarende til 5,02% af aktiekapitalen og stemmerne i Selskabet.

Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, adm. direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30