Finanskalender for regnskabsåret 2019/20

Selskabsmeddelelse nr. 16 2018/19
København, den 15. november 2019

Den 9. oktober 2019 trådte Scandinavian Private Equity A/S i solvent likvidation.

Henset til selskabets nu begrænsede aktiviteter er det af omkostningsmæssige grunde besluttet ikke at udarbejde og offentliggøre kvartalsrapport for Q3 i regnskabsåret 2019/2020.

Selskabet udsender en opdateret finanskalender, når tidspunktet for offentliggørelse af det afsluttende likvidationsregnskab samt afholdelse af generalforsamling til gennemførelse af likvidationen er fastlagt.

Yderligere oplysninger: 

Anders Ørjan Jensen, likvidator, telefon (+45) 33 41 41 41