Referat af ekstraordinær generalforsamling

Selskabsmeddelelse nr. 15 2019/2020
København, den 9. oktober 2019

Referat af ekstraordinær generalforsamling 2019
På Scandinavian Private Equity A/S’ ekstraordinære generalforsamling onsdag den 9. oktober 2019 blev

  1. bestyrelsens forslag om at lade selskabet træde i frivillig solvent likvidation vedtaget. Bestyrelsen og direktionen fratrådte, og Anders Ørjan Jensen blev valgt som likvidator. Som følge af beslutningen blev selskabets navn ændret til ”Scandinavian Private Equity A/S i likvidation” og selskabets tegningsregel ændret til ”Selskabet tegnes af likvidator.”

Likvidationen kan tidligst gennemføres efter udløbet af en lovpligtig proklamaperiode på 3 måneder, hvori selskabets kreditorer kan anmelde eventuelle krav. Efter proklamaperiodens udløb vil der blive indkaldt til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor gennemførelse af likvidationen endeligt kan vedtages. Likvidationen forventes gennemført inden for 6 måneder.

Med venlig hilsen
Scandinavian Private Equity A/S i likvidation

Kontakt:
Anders Ørjan Jensen, likvidator. Tlf.: 33 41 41 41.