Delsalg gennemført

Selskabsmeddelelse nr. 12 2019/20
København, den 30. august 2019

Delsalg gennemført
Som tidligere kommunikeret i selskabsmeddelelse nr. 8 af 11. juni 2019 har Scandinavian Private Equity A/S indgået aftale om salg af private equity porteføljen til Cubera VIII LP.

Selskabets kapitalandele i IK 2007, Herkules III, Litorina III og Litorina IV er med virkning fra dags dato overdraget til køberen.

Overdragelsen af selskabets kapitalandel i Apax Europe VII forventes at ske inden for kort tid, hvorefter salget af private equity porteføljen vil være endeligt gennemført.

Bestyrelsen forventer, at der efter afholdelse af anslåede omkostninger mv. kan udloddes et samlet beløb på yderligere ca. DKK 2.150 pr. aktie før udbytteskat. Udlodning forventes at ske som ekstraordinært udbytte på DKK 1.200 pr. aktie i september måned i forlængelse af salgets endelige gennemførelse og som likvidationsprovenu på ca. DKK 950 pr. aktie inden for 6 måneder herefter.

Såfremt der som anslået kan udloddes et samlet beløb på yderligere DKK 2.150 pr. aktie som likvidationsprovenu, vil SPEAS siden 2014 have udloddet i alt DKK 27.150 pr. aktie.

Yderligere oplysninger:
Henning Kruse Petersen, bestyrelsesformand, mobiltelefon (+45) 20 10 00 51
Ole Mikkelsen, direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30

190830 2019 12 Delsalg