Delårsrapport H1 2019/20

Selskabsmeddelelse nr. 11 2019/20
København, den 29. august 2019

Delårsrapport for perioden 1. februar 2019 – 31. juli 2019
Scandinavian Private Equity A/S har den 11. juni 2019 indgået aftale om salg af private equity porteføljen.

Bestyrelsen i Scandinavian Private Equity A/S har i dag behandlet og godkendt Selskabets delårsrapport for perioden 1. februar 2019 – 31. juli 2019. Delårsrapporten har følgende hovedpunkter:

  • Scandinavian Private Equity A/S har den 11. juni 2019 indgået aftale om salg af private equity porteføljen.
  • Salget af Selskabets kapitalandele i EQT V, EQT VI og Norvestor VI blev gennemført den 10. juli 2019. Den resterende del af salget forventes gennemført i løbet af 3. kvartal 2019 og er betinget af sædvanlige forhold for en sådan transaktion.
  • Resultatet udgør DKK -0,5 mio. i 2. kvartal 2019/20 og DKK 4,1 mio. i 1. halvår 2019/20.
  • Kapitalandele i private equity fonde udgør DKK 88 mio., svarende til 91% af nettoaktiverne.
  • Umiddelbart efter den ordinære generalforsamling er udbetalt udbytte på DKK 1.200 pr. aktie, svarende til DKK 52 mio. Udbyttet blev udbetalt 28. maj 2019.
  • Ekstraordinært udbytte på DKK 1.600 pr. aktie er udbetalt 16. juli 2019. I regnskabsperioden har SPEAS i alt udbetalt DKK 121 mio. i udbytte.
  • Egenkapitalen udgør pr. 31. juli 2019 DKK 97 mio., svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 2.239.
  • Bestyrelsen forventer, at der efter afholdelse af anslåede omkostninger mv. kan udloddes et samlet beløb på yderligere ca. DKK 2.150 pr. aktie før udbytteskat. Udlodning forventes at ske som ekstraordinært udbytte på DKK 1.200 pr. aktie i september måned i forlængelse af salgets endelige gennemførelse og som likvidationsprovenu på ca. DKK 950 pr. aktie inden for 6 måneder herefter.

Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, adm. direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30

2019 Q2