Delsalg gennemført og ekstraordinært udbytte

Selskabsmeddelelse nr. 10 2019/20
København, den 10. juli 2019

Delsalg gennemført og ekstraordinært udbytte
Som tidligere kommunikeret i selskabsmeddelelse nr. 8 af 11. juni 2019 har Scandinavian Private Equity A/S indgået aftale om salg af private equity porteføljen til Cubera VIII LP.

En del af salget er nu gennemført, idet Selskabets kapitalandele i EQT V, EQT VI og Norvestor VI med virkning fra dags dato er overdraget til køberen.

Bestyrelsen har i den forbindelse besluttet at udlodde ekstraordinært udbytte på DKK 1.600 pr. aktie, svarende til i alt DKK 69 mio.

Udbyttet udbetales tirsdag den 16. juli 2019, og SPEAS aktien handler eksklusivt udbytte fra og med fredag den 12. juli 2019.

Den resterende del af salget forventes gennemført i løbet af 3. kvartal 2019 og er betinget af sædvanlige forhold for en sådan transaktion, herunder samtykke fra de respektive fonde.

Bestyrelsen vil tage skridt til at udlodde provenuet efter gennemførelsen af salget. Udlodningen forventes at ske gennem et ekstraordinært udbytte efterfulgt af en likvidation af selskabet.

Baseret på nuværende valutakurser forventer bestyrelsen, at der efter afholdelse af anslåede omkostninger mv. kan udloddes et samlet beløb på yderligere ca. DKK 2.150 pr. aktie før udbytteskat som ekstraordinært udbytte og likvidationsprovenu. Udlodning og likvidation forventes gennemført inden for 6 måneder efter gennemførelsen af salget.

Såfremt der som anslået kan udloddes et samlet beløb på yderligere DKK 2.150 pr. aktie som ekstraordinært udbytte og likvidationsprovenu, vil SPEAS siden 2014 have udloddet i alt DKK 27.150 pr. aktie.

Yderligere oplysninger:
Henning Kruse Petersen, bestyrelsesformand, mobiltelefon (+45) 20 10 00 51
Ole Mikkelsen, direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30

190710 2019 10 Strategi