Delårsrapport Q1 2019/20

Selskabsmeddelelse nr. 9 2019/20
København, den 18. juni 2019

Delårsrapport for perioden 1. februar 2019 – 30. april 2019
Scandinavian Private Equity A/S har den 11. juni 2019 indgået aftale om salg af private equity porteføljen.

Bestyrelsen i Scandinavian Private Equity A/S har i dag behandlet og godkendt Selskabets delårsrap-port for perioden 1. februar 2019 – 30. april 2019. Delårsrapporten har følgende hovedpunkter:

  • Scandinavian Private Equity A/S har den 11. juni 2019 indgået aftale om salg af private equity porteføljen. Salgssummen svarer til lidt over den senest offentliggjorte bogførte værdi af porteføljen.
  • Resultatet udgør DKK 4,6 mio. for 1. kvartal 2019/20.
  • Kapitalandele i private equity fonde udgør DKK 166 mio. svarende til 76% af nettoaktiverne.
  • Umiddelbart efter den ordinære generalforsamling er udbetalt udbytte på DKK 1.200 pr. aktie, svarende til DKK 52 mio. Udbyttet blev udbetalt 28. maj 2019.
  • Egenkapitalen udgør pr. 30. april 2019 DKK 219 mio., svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 5.049 (før udbyttebetaling på DKK 1.200 pr. aktie den 28. maj 2019).
  • Salget af private equity porteføljen forventes gennemført i løbet af 3. kvartal 2019 og er betinget af sædvanlige forhold for en sådan transaktion.
  • Baseret på nuværende valutakurser forventer bestyrelsen, at der efter afholdelse af anslåede omkostninger mv. kan udloddes et samlet beløb på ca. DKK 3.750 pr. aktie før udbytteskat som ekstraordinært udbytte og likvidationsprovenu. Udlodning og likvidation forventes gennemført inden for 6 måneder efter gennemførelsen af salget.

Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, adm. direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30

2019 Q1