Salg af private equity porteføljen

Selskabsmeddelelse nr. 8 2019/20
København, den 11. juni 2019


Aftale om salg af private equity porteføljen
Som tidligere kommunikeret i selskabsmeddelelse nr. 6 af 23. maj 2019 har Selskabet sonderet mulighederne for salg af private equity porteføljen hos et antal mulige købere, der er specialiseret i køb af private equity porteføljer.

I forlængelse heraf har Scandinavian Private Equity A/S i dag indgået aftale om salg af private equity porteføljen til Cubera VIII LP, der rådgives af Cubera Private Equity.

Cubera Private Equity er en ledende investeringsrådgiver, der er specialiseret i sekundære transaktioner i det nordiske private equity marked og opererer ud fra Oslo og Stockholm.

Salget forventes gennemført i løbet af 3. kvartal 2019 og er betinget af sædvanlige forhold for en sådan transaktion, herunder samtykke fra de respektive fonde.

Salgssummen udgør i alt EUR 25,7 mio. pr. 31. december 2018, hvilket justeret for nettodistributioner fra private equity fondene modtaget i januar 2019 svarer til lidt over den senest offentliggjorte bogførte værdi af porteføljen pr. 31. januar 2019. Salgssummen er opgjort i forskellige valutaer (EUR, SEK og NOK), og det endelige provenu fra salget påvirkes således af valutakursudviklingen. Provenuet påvirkes endvidere af udlodninger eller kapitalkald inden gennemførelsen af salget.

Bestyrelsen vil tage skridt til at udlodde provenuet efter gennemførelsen af salget. Udlodningen forventes at ske gennem et ekstraordinært udbytte efterfulgt af en likvidation af selskabet.

Baseret på nuværende valutakurser forventer bestyrelsen, at der efter afholdelse af anslåede omkostninger mv. kan udloddes et samlet beløb på ca. DKK 3.750 pr. aktie før udbytteskat som ekstraordinært udbytte og likvidationsprovenu. Udlodning og likvidation forventes gennemført inden for 6 måneder efter gennemførelsen af salget.

Såfremt der som anslået kan udloddes et samlet beløb på DKK 3.750 pr. aktie som ekstraordinært udbytte og likvidationsprovenu, vil SPEAS siden 2014 have udloddet i alt DKK 27.150 pr. aktie.

Yderligere oplysninger:
Henning Kruse Petersen, bestyrelsesformand, mobiltelefon (+45) 20 10 00 51
Ole Mikkelsen, direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30