Sonderinger om salg af private equity porteføljen

Selskabsmeddelelse nr. 6 2019/20
København, den 23. maj 2019

Sonderinger om salg af private equity porteføljen
SPEAS ændrede i november 2013 sin investeringsstrategi og har siden udloddet mest muligt af sin likviditet under hensyntagen til de udestående investeringstilsagn. I forbindelse med denne ændring i investeringsstrategien tilkendegav bestyrelsen, at SPEAS’ investeringskapacitet igennem udlodninger vil reduceres i en sådan grad, at det forventes at resultere i en afvikling af Selskabet.

Selskabet har siden 2013 løbende haft drøftelser med mulige købere af private equity porteføljen, men har hidtil vurderet, at afkastpotentialet i porteføljen har været tilstrækkeligt til, at aktionærerne kunne opnå et attraktivt nettoafkast i forhold til risikoen.

De seneste fem år er Selskabets private equity portefølje reduceret fra DKK 740 mio. pr. 31. januar 2014 til DKK 177 mio. pr. 31. januar 2019. I samme periode har private equity porteføljen givet et gennemsnitligt årligt afkast på 12,5% (IRR), og afkastet til aktionærerne har været 18,9% p.a. (IRR) målt på udviklingen i aktiekursen samt udbetalte udbytter.

SPEAS holder generelt et lavt omkostningsniveau, men som børsnoteret selskab er det vanskeligt at reducere dette yderligere i takt med den faldende private equity portefølje. Omkostningsprocenten forventes således at stige yderligere fremover.

Som tidligere kommunikeret vurderer bestyrelsen løbende de strategiske muligheder for SPEAS, herunder timing og proces i forbindelse med afvikling af Selskabet med fokus på optimering af afkastet. I overensstemmelse hermed har Selskabet sonderet mulighederne for salg af private equity porteføljen hos et antal mulige købere, der er specialiseret i køb af private equity porteføljer.

Bestyrelsen vurderer på den baggrund, at et salg af porteføljen kan være attraktivt for aktionærerne under hensyntagen til den stigende omkostningsprocent og markedsforholdene for sekundær handel med private equity fonde.

Bestyrelsen har derfor til hensigt at indlede forhandlinger med en eller flere mulige købere om et salg af SPEAS’ private equity portefølje.

Såfremt et salg af private equity porteføljen gennemføres, har bestyrelsen til hensigt at iværksætte en afvikling af selskabet.

Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30

2019 06 Strategi