Referat af generalforsamling 2019

Selskabsmeddelelse nr. 7 2019/2020
København, den 23. maj 2019

Referat af generalforsamling 2019
På Scandinavian Private Equity A/S’ ordinære generalforsamling torsdag den 23. maj 2019 blev

  1. årsrapport for perioden 1. februar 2018 – 31. januar 2019 godkendt,
  2. vederlaget til bestyrelsen for regnskabsåret 2019/20 på DKK 120.000 til bestyrelsesformanden og DKK 90.000 til hvert af de øvrige bestyrelsesmedlemmer godkendt,
  3. bestyrelse og direktion meddelt decharge,
  4. forslag om disponering af årets underskud på DKK 9,5 mio., herunder at der udbetales et udbytte på DKK 1.200 pr. aktie, godkendt,
  5. bestyrelsen bemyndiget til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier, idet selskabets samlede beholdning af egne aktier efter erhvervelsen ikke må overstige 20 % af selskabskapitalen. Vederlaget for egne aktier må ikke afvige med mere end 10 % fra den officielle kurs noteret på Nasdaq Copenhagen på erhvervelsestidspunktet,
  6. Henning Kruse Petersen, Niels Heering og Henrik Lind genvalgt til bestyrelsen,
  7. Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvalgt som revisor.

Umiddelbart efter afholdelse af den ordinære generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig med Henning Kruse Petersen som formand.

Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, adm. direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30

GF2019 resume