Årsrapport 2018/19

Selskabsmeddelelse nr. 3 2019/20
København, den 3. april 2019

Årsrapport for regnskabsåret 2018/19
Resultat for regnskabsåret 2018/19 udgør DKK -9,5 mio. Egenkapitalen udgør DKK 215 mio. svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 4.945.

Bestyrelsen i Scandinavian Private Equity A/S har i dag behandlet og godkendt Selskabets årsrapport for regnskabsåret 2018/19. Årsrapporten har følgende hovedpunkter:

  • Resultatet for regnskabsåret 2018/19 udgør DKK -9,5 mio., og investeringer i private equity fonde har givet et afkast på i alt DKK -7,1 mio.
  • Kapitalandele i private equity fonde udgør DKK 177 mio., svarende til 83% af nettoaktiverne.
  • SPEAS har i regnskabsåret netto modtaget DKK 72 mio. fra private equity fondene.
  • I løbet af regnskabsåret er udbetalt et samlet udbytte på DKK 1.000 pr. aktie, svarende til i alt DKK 43 mio.
  • Bestyrelsen foreslår, at der for regnskabsåret udbetales et udbytte på DKK 1.200 pr. aktie a nominelt DKK 1.000, svarende til i alt DKK 52 mio.
  • Egenkapitalen udgør pr. 31. januar 2019 DKK 215 mio., svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 4.945.
  • Egenkapitalafkastet udgør -4,1% i regnskabsåret.
  • Selskabet forventer et langsigtet afkast af egenkapitalen på 8-9% p.a. givet Selskabets aktuelle aktivfordeling. Årets resultat vil være afhængigt af udviklingen på de finansielle markeder.

Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, adm. direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30