Resultatforventning 2018/19

Selskabsmeddelelse nr. 1 2019/20 
København, den 5. marts 2019

Resultatforventning til regnskabsåret 2018/19

SPEAS forventer et underskud for regnskabsåret 2018/19, der udløb den 31. januar 2019, i niveauet DKK -13 mio. til DKK -9 mio., svarende til et egenkapitalafkast på omkring -5%.

Baseret på et egenkapitalafkast i perioden 1.-3. kvartal 2018/19 på -6,4% var den tidligere forventning til årets resultat et egenkapitalafkast, der er lavere end den langsigtede afkastforventning på 8-9% p.a.

Egenkapitalen pr. 31. januar 2019 forventes at udgøre DKK 210 mio. til DKK 215 mio., svarende til DKK 4.850-4.950 pr. aktie.

Det negative resultat for regnskabsåret kan primært henføres til et enkelt porteføljeselskab i en af private equity fondene. Hvis der ses bort fra nedskrivninger på det pågældende selskab, ville årets resultat have været positivt.

SPEAS har på nuværende tidspunkt modtaget rapportering fra private equity fondene dækkende hovedparten af, men ikke alle, SPEAS’ private equity investeringer, og resultatforventningen er med forbehold for endelig regnskabsafslutning og revision. Det endelige resultat kan således afvige fra resultatforventningen. SPEAS offentliggør årsrapport den 5. april 2019.

Yderligere oplysninger

Ole Mikkelsen, direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30