Delårsrapport Q3 2018/19

Selskabsmeddelelse nr. 9 2018/19
København, den 12. december 2018

Delårsrapport for perioden 1. august 2018 – 31. oktober 2018
Resultat for 3. kvartal 2018/19 udgør DKK -6,3 mio. Egenkapitalen udgør DKK 209 mio. svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 4.816.

Bestyrelsen i Scandinavian Private Equity A/S (SPEAS) har i dag behandlet og godkendt Selskabets delårsrapport for perioden 1. august 2018 – 31. oktober 2018. Delårsrapporten har følgende hovedpunkter:

  • Resultatet udgør DKK -6,3 mio. for 3. kvartal 2018/19 og DKK -15,0 mio. for perioden 1.-3. kvartal 2018/19.
  • Investeringer i private equity fonde har givet et afkast på i alt DKK -5,8 mio. i 3. kvartal 2018/19 og DKK -13,4 mio. i perioden 1.-3. kvartal 2018/19.
  • Kapitalandele i private equity fonde udgør DKK 184 mio., svarende til 88% af nettoaktiverne.
  • I 3. kvartal 2018/19 har SPEAS netto modtaget DKK 35,0 mio. fra private equity fondene.
  • Ekstraordinært udbytte på DKK 1.000 pr. aktie er udbetalt 31. juli 2018. Siden regnskabsårets start har SPEAS i alt udbetalt DKK 43 mio. i udbytte.
  • Egenkapitalen udgør pr. 31. oktober 2018 DKK 209 mio., svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 4.816.
  • Egenkapitalafkastet udgør -3,0% i 3. kvartal 2018/19 og -6,4% i perioden 1.-3. kvartal 2018/19.
  • Selskabet forventer et langsigtet afkast af egenkapitalen på 8-9% p.a. På baggrund af det opnåede investeringsresultat, forventes for indeværende regnskabsår nu et egenkapitalafkast, der er lavere end den langsigtede afkastforventning. Årets resultat vil være afhængigt af udviklingen på de finansielle markeder.

Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, adm. direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30

2018 Q3