Delårsrapport H1 2018/19

Selskabsmeddelelse nr. 8 2018/19
København, den 10. september 2018

Delårsrapport for perioden 1. februar 2018 – 31. juli 2018
Resultat for 1. halvår 2018/19 udgør DKK -8,7 mio. Egenkapitalen udgør DKK 215 mio. svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 4.962.

Bestyrelsen i Scandinavian Private Equity A/S (SPEAS) har i dag behandlet og godkendt Selskabets delårsrapport for perioden 1. februar 2018 – 31. juli 2018. Delårsrapporten har følgende hovedpunkter:

  • Resultatet udgør DKK 9,8 mio. i 2. kvartal 2018/19 og DKK -8,7 mio. i 1. halvår 2018/19.
  • Investeringer i private equity fonde har givet et afkast på DKK 10,2 mio. i 2. kvartal 2018/19 og DKK -7,6 mio. i 1. halvår 2018/19.
  • Kapitalandele i private equity fonde udgør DKK 225 mio., svarende til 105% af nettoaktiverne.
  • I 1. halvår 2018/19 har SPEAS netto modtaget DKK 24 mio. fra private equity fondene.
  • Ekstraordinært udbytte på DKK 1.000 pr. aktie er udbetalt 31. juli 2018. I regnskabsperioden har SPEAS i alt udbetalt DKK 43 mio. i udbytte.
  • Egenkapitalen udgør pr. 31. juli 2018 DKK 215 mio., svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 4.962.
  • Egenkapitalafkastet udgør 4,2% i 2. kvartal 2018/19 og -3,6% i 1. halvår 2018/19.
  • Selskabet forventer et langsigtet afkast af egenkapitalen på 8-9% p.a. givet Selskabets aktuelle aktivfordeling. Årets resultat vil være afhængigt af udviklingen på de finansielle markeder.

Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, adm. direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30

2018 Q2