Referat af generalforsamling 2018

Selskabsmeddelelse nr. 4 2018/2019
København, den 28. maj 2018

Referat af generalforsamling 2018
På Scandinavian Private Equity A/S’ ordinære generalforsamling mandag den 28. maj 2018 blev

  1. årsrapport for perioden 1. februar 2017 – 31. januar 2018 godkendt,
  2. vederlaget til bestyrelsen for regnskabsåret 2018/19 på DKK 120.000 til bestyrelsesformanden og DKK 90.000 til hvert af de øvrige bestyrelsesmedlemmer godkendt,
  3. bestyrelse og direktion meddelt decharge,
  4. forslag om disponering af årets overskud på DKK 17,9 mio. godkendt,
  5. bestyrelsen bemyndiget til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier, idet selskabets samlede beholdning af egne aktier efter erhvervelsen ikke må overstige 20 % af selskabskapitalen. Vederlaget for egne aktier må ikke afvige med mere end 10 % fra den officielle kurs noteret på Nasdaq Copenhagen på erhvervelsestidspunktet,
  6. Henning Kruse Petersen, Niels Heering og Henrik Lind genvalgt til bestyrelsen,
  7. Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvalgt som revisor.

Umiddelbart efter afholdelse af den ordinære generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig med Henning Kruse Petersen som formand.

Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, adm. direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30

Referat af GF