Årsrapport 2017/18

Selskabsmeddelelse nr. 2 2018/19
København, den 18. april 2018

Årsrapport for regnskabsåret 2017/18
Resultat for regnskabsåret 2017/18 udgør DKK 17,9 mio. Egenkapitalen udgør DKK 267 mio. svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 6.163.

Bestyrelsen i Scandinavian Private Equity A/S (SPEAS) har i dag behandlet og godkendt Selskabets årsrapport for regnskabsåret 2017/18, der udløb 31. januar 2018. Årsrapporten har følgende hovedpunkter:

  • Resultatet for regnskabsåret 2017/18 udgør DKK 17,9 mio.
  • Investeringer i private equity fonde har givet et afkast på i alt DKK 20,5 mio.
  • Kapitalandele i private equity fonde udgør DKK 257 mio. svarende til 96% af nettoaktiverne.
  • SPEAS har i regnskabsåret netto modtaget DKK 162 mio. fra private equity fondene.
  • I løbet af regnskabsåret er udbetalt et samlet udbytte på DKK 3.500 pr. aktie. SPEAS har i regnskabsåret i alt udbetalt DKK 152 mio. i udbytte.
  • Bestyrelsen foreslår, at der for regnskabsåret ikke udbetales udbytte. Bestyrelsen vil som hidtil løbende vurdere muligheden for at udlodde ekstraordinært udbytte i løbet af regnskabsåret.
  • Egenkapitalen udgør pr. 31. januar 2018 DKK 267 mio., svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 6.163.
  • Egenkapitalafkastet udgør 5,1% i regnskabsåret.
  • Selskabet forventer et langsigtet afkast af egenkapitalen på 8-9% p.a. givet Selskabets aktuelle aktivfordeling. Årets resultat vil være afhængigt af udviklingen på de finansielle markeder.

Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, adm. direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30

Årsrapport 2017/18
Hovedtal 2017/18