Delårsrapport Q3 2017/18

Selskabsmeddelelse nr. 9 2017/18
København, den 13. december 2017

Delårsrapport for perioden 1. august 2017 – 31. oktober 2017
Resultat for 3. kvartal 2017/18 udgør DKK -7,0 mio. Egenkapitalen udgør DKK 324 mio. svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 7.469. Ekstraordinært udbytte på DKK 1.300 pr. aktie.

Bestyrelsen i Scandinavian Private Equity A/S (SPEAS) har i dag behandlet og godkendt Selskabets del-årsrapport for perioden 1. august 2017 – 31. oktober 2017. Delårsrapporten har følgende hovedpunkter:

  • Resultatet udgør DKK -7,0 mio. for 3. kvartal 2017/18 og DKK 18,2 mio. for perioden 1.-3. kvartal 2017/18.
  • Investeringer i private equity fonde har givet et afkast på i alt DKK -6,3 mio. i 3. kvartal 2017/18 og DKK 20,0 mio. i perioden 1.-3. kvartal 2017/18.
  • Kapitalandele i private equity fonde udgør DKK 291 mio., svarende til 90% af nettoaktiverne.
  • I 3. kvartal 2017/18 har SPEAS netto modtaget DKK 26,6 mio. fra private equity fondene.
  • Ordinært udbytte på DKK 1.000 pr. aktie er udbetalt 1. juni 2017, og ekstraordinært udbytte på DKK 1.200 pr. aktie er udbetalt 28. juli 2017. Siden regnskabsårets start har SPEAS i alt udbetalt DKK 95 mio. i udbytte.
  • Bestyrelsen har besluttet at udlodde ekstraordinært udbytte på DKK 1.300 pr. aktie. Udbyttet ud-betales tirsdag den 19. december 2017, og SPEAS aktien handler eksklusiv udbytte fra og med fredag den 15. december 2017. Herefter vil SPEAS have udbetalt udbytte på i alt DKK 21.200 pr. aktie siden 2014.
  • Egenkapitalen udgør pr. 31. oktober 2017 DKK 324 mio., svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 7.469.
  • Egenkapitalafkastet udgør -2,1% i 3. kvartal 2017/18 og 4,9% i perioden 1.-3. kvartal 2017/18.
  • Selskabet forventer et langsigtet afkast af egenkapitalen på 8-9% p.a. givet Selskabets aktuelle aktivfordeling. Årets resultat vil være afhængigt af udviklingen på de finansielle markeder.

Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, adm. direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30

2017 Q3