Delårsrapport H1 2017/18

Selskabsmeddelelse nr. 8 2017/18
København, den 13. september 2017

Delårsrapport for perioden 1. februar 2017 – 31. juli 2017
Resultat for 1. halvår 2017/18 udgør DKK 25,2 mio. Egenkapitalen udgør DKK 331 mio. svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 7.630.

Bestyrelsen i Scandinavian Private Equity A/S (SPEAS) har i dag behandlet og godkendt Selskabets delårsrapport for perioden 1. februar 2017 – 31. juli 2017. Delårsrapporten har følgende hovedpunkter:

  • Resultatet udgør DKK 25,2 mio. for 1. halvår 2017/18.
  • Investeringer i private equity fonde har givet et afkast på i alt DKK 26,3 mio.
  • Kapitalandele i private equity fonde udgør DKK 324 mio., svarende til 98% af nettoaktiverne.
  • I 1. halvår 2017/18 har SPEAS netto modtaget DKK 100 mio. fra private equity fondene.
  • Ordinært udbytte på DKK 1.000 pr. aktie er udbetalt 1. juni 2017, og ekstraordinært udbytte på DKK 1.200 pr. aktie er udbetalt 28. juli 2017. I regnskabsperioden har SPEAS i alt udbetalt DKK 95 mio. i udbytte.
  • Egenkapitalen udgør pr. 31. juli 2017 DKK 331 mio., svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 7.630.
  • Egenkapitalafkastet udgør 6,6% i 1. halvår 2017/18.
  • Selskabet forventer et langsigtet afkast af egenkapitalen på 8-9% p.a. givet Selskabets aktuelle aktivfordeling. Årets resultat vil være afhængigt af udviklingen på de finansielle markeder.

Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, adm. direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30

2017 Q2