Delårsrapport Q1 2017/18

Selskabsmeddelelse nr. 5 2017/18
København, den 20. juni 2017

Delårsrapport for perioden 1. februar 2017 – 30. april 2017
Resultat for 1. kvartal 2017/18 udgør DKK 14,9 mio. Egenkapitalen udgør DKK 416 mio., svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 9.594 før udbytte på DKK 1.000 pr. aktie, der blev udbetalt 1. juni 2017.

Bestyrelsen i Scandinavian Private Equity A/S (SPEAS) har i dag behandlet og godkendt Selskabets delårsrapport for perioden 1. februar 2017 – 30. april 2017. Delårsrapporten har følgende hovedpunkter:

  • Resultatet udgør DKK 14,9 mio. for 1. kvartal 2017/18.
  • Investeringer i private equity fonde har givet et afkast på i alt DKK 15,5 mio.
  • Kapitalandele i private equity fonde udgør DKK 373 mio. svarende til 90% af nettoaktiverne.
  • I 1. kvartal 2017/18 har SPEAS indbetalt DKK 0,1 mio. til private equity fondene under de afgivne investeringstilsagn.
  • Selskabet har i samme periode modtaget DKK 40,1 mio. i provenu fra exits, rekapitaliseringer mv.
  • Umiddelbart efter den ordinære generalforsamling er udbetalt udbytte på DKK 1.000 pr. aktie, svarende til DKK 43 mio. Udbyttet blev udbetalt 1. juni 2017.
  • Bestyrelsen forventer at uddele ekstraordinært udbytte på DKK 1.000 pr. aktie inden udgangen af juli måned.
  • Egenkapitalen udgør pr. 30. april 2017 DKK 416 mio., svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 9.594 (før udbyttebetaling på DKK 1.000 pr. aktie den 1. juni 2017).
  • Egenkapitalafkastet udgør 3,7% i 1. kvartal 2017/18.
  • Selskabet forventer et langsigtet afkast af egenkapitalen på 8-9% p.a. givet Selskabets aktuelle aktivfordeling. Årets resultat vil være afhængigt af udviklingen på de finansielle markeder.

Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, adm. direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30

2017 Q1