Årsrapport 2016/17

Selskabsmeddelelse nr. 2 2017/18
København, den 25. april 2017

Årsrapport for regnskabsåret 2016/17
Resultat for regnskabsåret 2016/17 udgør DKK 41,4 mio. Egenkapitalen udgør DKK 401 mio. svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 9.254.

Bestyrelsen i Scandinavian Private Equity A/S (SPEAS) har i dag behandlet og godkendt Selskabets årsrapport for regnskabsåret 2016/17, der udløb 31. januar 2017. Årsrapporten har følgende hovedpunkter:

  • Resultatet for regnskabsåret 2016/17 udgør DKK 41,4 mio.
  • Investeringer i private equity fonde har givet et afkast på i alt DKK 44,4 mio.
  • Kapitalandele i private equity fonde udgør DKK 398 mio. svarende til 99% af nettoaktiverne.
  • SPEAS har i regnskabsåret indbetalt i alt DKK 26 mio. til private equity fondene under de afgivne investeringstilsagn.
  • Selskabet har i samme periode modtaget DKK 261 mio. i provenu fra exits, rekapitaliseringer mv.
  • I løbet af regnskabsåret er udbetalt et samlet udbytte på DKK 6.000 pr. aktie. SPEAS har i regnskabsåret i alt udbetalt DKK 260 mio. i udbytte.
  • Bestyrelsen foreslår, at der for regnskabsåret udbetales et udbytte på DKK 1.000 pr. aktie a nominelt DKK 1.000.
  • Egenkapitalen udgør pr. 31. januar 2017 DKK 401 mio., svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 9.254.
  • Egenkapitalafkastet udgør 8,0% i regnskabsåret.
  • Selskabet forventer et langsigtet afkast af egenkapitalen på 8-9% p.a. givet Selskabets aktuelle aktivfordeling. Årets resultat vil være afhængigt af udviklingen på de finansielle markeder.

Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, adm. direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30

Hovedtal 2016/17
Årsrapport 2016/17