Aktiekapital og stemmer

Selskabsmeddelelse nr. 8 2016/17
København, den 30. juni 2016Aktiekapital og stemmerettigheder
På Scandinavian Private Equity A/S’ ordinære generalforsamling den 23. maj 2016 blev det besluttet at nedsætte Selskabets aktiekapital fra DKK 434.860.000 til DKK 43.486.000 ved reduktion af den nominelle stykstørrelse af selskabets aktier fra DKK 10.000 til DKK 1.000. Kapitalnedsættelsen er dags dato gennemført og registreret hos Erhvervsstyrelsen.

Under henvisning til bekendtgørelse nr. 1442 af 13. december 2013 om udstederes oplysningsforpligtelser § 6 skal det herved oplyses, at Selskabets samlede nominelle aktiekapital dags dato udgør DKK 43.486.000 fordelt på 43.486 aktier a DKK 1.000.

Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, adm. direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30

2016 08 160630 Aktiekapital og stemmer