Delårsrapport Q1 2016/17

Selskabsmeddelelse nr. 7 2016/17
København, den 13. juni 2016Delårsrapport for perioden 1. februar 2016 – 30. april 2016
Resultat for 1. kvartal 2016/17 udgør DKK 0,3 mio. Egenkapitalen udgør DKK 620 mio., svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 14.306 før udbytte på DKK 1.500 pr. aktie, der blev udbetalt 26. maj 2016.

Bestyrelsen i Scandinavian Private Equity A/S (SPEAS) har i dag behandlet og godkendt Selskabets delårsrapport for perioden 1. februar 2016 – 30. april 2016. Delårsrapporten har følgende hovedpunkter:

  • Resultatet udgør DKK 0,3 mio. for 1. kvartal 2016/17.
  • Investeringer i private equity fonde har givet et afkast på i alt DKK 1,3 mio.
  • Kapitalandele i private equity fonde udgør DKK 551 mio. svarende til 89% af nettoaktiverne.
  • I 1. kvartal 2016/17 har SPEAS indbetalt DKK 5,2 mio. til private equity fondene under de afgivne investeringstilsagn.
  • Selskabet har i samme periode modtaget DKK 43,8 mio. i provenu fra exits, rekapitaliseringer mv.
  • Umiddelbart efter den ordinære generalforsamling er udbetalt udbytte på DKK 1.500 pr. aktie, svarende til DKK 65 mio. ekskl. udbytte af egne aktier. Udbyttet blev udbetalt 26. maj 2016.
  • Egenkapitalen udgør pr. 30. april 2016 DKK 620 mio., svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 14.306 (før udbyttebetaling på DKK 1.500 pr. aktie).
  • Egenkapitalafkastet udgør 0,0% i 1. kvartal 2016/17.
  • Selskabet forventer et langsigtet afkast af egenkapitalen på 8-9% p.a. givet Selskabets aktuelle aktivfordeling. Årets resultat vil være afhængigt af udviklingen på de finansielle markeder.

Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, adm. direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30

2016 07 Q1