Storaktionærmeddelelser (Henrik Lind / Jyske Bank)

Selskabsmeddelelse nr. 4 2016/17
København, den 20. maj 2016Storaktionærmeddelelser i henhold til § 29 i værdipapirhandelsloven
Nedenstående aktionærer har dags dato meddelt Scandinavian Private Equity A/S, at deres ejer- og stemmeandel i selskabet er ændret:

    • Henrik Lind har købt 5.015 aktier i Scandinavian Private Equity A/S gennem Lind Invest ApS.

      Som følge af transaktionen øger Henrik Lind sin samlede beholdning til 12.343 aktier, svarende til 28,38% af aktiekapitalen og stemmerne i selskabet, hvoraf Lind Invest ApS ejer 11.094 aktier, svarende til 25,51% af aktiekapitalen og stemmerne i selskabet.
  • Jyske Bank A/S har afhændet hele deres ejerandel på 5.015 aktier i Scandinavian Private Equity A/S, svarende til 11,53% af aktiekapitalen og stemmerne i selskabet.

    Jyske Banks ejerandel udgør herefter 0% af aktiekapitalen.

Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, adm. direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30