Årsrapport 2015/16

Selskabsmeddelelse nr. 2 2016/17
København, den 28. april 2016Årsrapport for regnskabsåret 2015/16
Resultat for regnskabsåret 2015/16 udgør DKK 102,4 mio. Egenkapitalen udgør DKK 620 mio. svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 14.299.

Bestyrelsen i Scandinavian Private Equity A/S (SPEAS) har i dag behandlet og godkendt Selskabets årsrapport for regnskabsåret 2015/16, der udløb 31. januar 2016. Årsrapporten har følgende hovedpunkter:

  • Resultatet for regnskabsåret 2015/16 udgør DKK 102,4 mio.
  • Investeringer i private equity fonde har givet et afkast på i alt DKK 108,8 mio.
  • Kapitalandele i private equity fonde udgør DKK 588 mio. svarende til 95% af nettoaktiverne.
  • SPEAS har i regnskabsåret indbetalt i alt DKK 31 mio. til private equity fondene under de afgivne investeringstilsagn.
  • Selskabet har i samme periode modtaget DKK 303 mio. i provenu fra exits, rekapitaliseringer mv.
  • I løbet af regnskabsåret er udbetalt et samlet udbytte på DKK 6.000 pr. aktie. SPEAS har i regnskabsåret i alt udbetalt DKK 260 mio. i udbytte.
  • Bestyrelsen foreslår, at der for regnskabsåret udbetales et udbytte på DKK 1.500 pr. aktie a nominelt DKK 10.000.
  • Egenkapitalen udgør pr. 31. januar 2016 DKK 620 mio., svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 14.299.
  • Egenkapitalafkastet udgør 14,3% i regnskabsåret.
  • Selskabets afkastforventninger modsvarer et langsigtet afkast af egenkapitalen på 8-9% p.a. givet Selskabets aktuelle aktivfordeling. Årets resultat vil være afhængigt af udviklingen på de finansielle markeder.

Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, adm. direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30

Hovedtal 2015-16
Årsrapport 2015-16