Delårsrapport Q3 2015/16

Selskabsmeddelelse nr. 10 2015/16
København, den 14. december 2015

Delårsrapport for perioden 1. august 2015 – 31. oktober 2015
Resultat for 3. kvartal 2015/16 udgør DKK -3,8 mio. Egenkapitalen udgør DKK 633 mio. svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 14.610. Ekstraordinært udbytte på DKK 1.000 pr. aktie.

Bestyrelsen i Scandinavian Private Equity A/S (SPEAS) har i dag behandlet og godkendt Selskabets delårsrapport for perioden 1. august 2015 – 31. oktober 2015. Delårsrapporten har følgende hovedpunkter:

  • Resultatet udgør DKK -3,8 mio. for 3. kvartal 2015/16 og DKK 72,5 mio. for perioden 1.-3. kvartal 2015/16.
  • Investeringer i private equity fonde har givet et afkast på i alt DKK -0,9 mio. i 3. kvartal 2015/16 og DKK 78,1 mio. i perioden 1.-3. kvartal 2015/16.
  • Kapitalandele i private equity fonde udgør DKK 626 mio., svarende til 99% af nettoaktiverne.
  • I 3. kvartal 2015/16 har SPEAS indbetalt DKK 3,1 mio. til private equity fondene under de afgivne investeringstilsagn.
  • Selskabet har i samme periode modtaget DKK 90,9 mio. i provenu fra exits, rekapitaliseringer mv.
  • Ordinært udbytte på DKK 1.500 pr. aktie er udbetalt 3. juni 2015, og ekstraordinært udbytte på DKK 1.500 pr. aktie samt DKK 2.000 pr. aktie er udbetalt 31. juli 2015 henholdsvis 6. oktober 2015. Siden regnskabsårets start har SPEAS i alt udbetalt DKK 217 mio. i udbytte.
  • Bestyrelsen har besluttet at udlodde ekstraordinært udbytte på DKK 1.000 pr. aktie. Udbyttet udbetales 21. december 2015, og SPEAS aktien handler eksklusiv udbytte fra og med torsdag den 17. december 2015.
  • Egenkapitalen udgør pr. 31. oktober 2015 DKK 633 mio., svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 14.610.
  • Egenkapitalafkastet udgør -0,6% i 3. kvartal 2015/16 og 9,8% i perioden 1.-3. kvartal 2015/16.
  • På baggrund af det opnåede investeringsresultat, forventes uændret for indeværende regnskabsår et egenkapitalafkast, der overstiger Selskabets langsigtede forventning om et afkast af egenkapitalen på 8-9% p.a. Årets resultat vil være afhængigt af udviklingen på de finansielle markeder.

Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, adm. direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30

2015 10 Q3