Storaktionærmeddelelse (Henrik Lind)

Selskabsmeddelelse nr. 9 2015/16
København, den 13. oktober 2015

Storaktionærmeddelelse i henhold til § 29 i værdipapirhandelsloven
Scandinavian Private Equity A/S har dags dato modtaget meddelelse om, at Lind Invest ApS har solgt aktier i Scandinavian Private Equity A/S til Henrik Østenkjær Lind, hvorefter Lind Invest ApS ejer 6.079 stk. aktier, svarende til 14,0% af aktiekapitalen og stemmerne i Selskabet. Henrik Østenkjær Lind ejer efter transaktionen 1.249 stk. aktier. Idet der er tale om en intern transaktion, er den samlede beholdning uændret og udgør 16,85 % af aktiekapitalen og stemmerettighederne.

Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, adm. direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30