Delårsrapport H1 2015/16

Selskabsmeddelelse nr. 8 2015/16
København, den 29. september 2015

Delårsrapport for perioden 1. februar 2015 – 31. juli 2015
Resultat for 1. halvår 2015/16 udgør DKK 76,3 mio. Egenkapitalen udgør DKK 724 mio. svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 16.697. Ekstraordinært udbytte på DKK 2.000 pr. aktie.

Bestyrelsen i Scandinavian Private Equity A/S (SPEAS) har i dag behandlet og godkendt Selskabets delårsrapport for perioden 1. februar 2015 – 31. juli 2015. Delårsrapporten har følgende hovedpunkter:

  • Investeringer i private equity fonde har givet et afkast på i alt DKK 79,1 mio. Efter afholdte omkostninger på DKK 1,6 mio., afskrivninger på DKK 1,2 mio. og finansielle nettoindtægter på DKK 0,1 mio. udgør periodens nettoresultat DKK 76,3 mio.
  • Kapitalandele i private equity fonde udgør DKK 715 mio., svarende til 99% af nettoaktiverne.
  • I 1. halvår 2015/16 har SPEAS indbetalt DKK 14,5 mio. til private equity fondene under de afgivne investeringstilsagn.
  • Selskabet har i samme periode modtaget DKK 130,0 mio. i provenu fra exits, rekapitaliseringer mv.
  • Ordinært udbytte på DKK 1.500 pr. aktie er udbetalt 3. juni 2015, og ekstraordinært udbytte på DKK 1.500 pr. aktie er udbetalt 31. juli 2015. I regnskabsperioden har SPEAS i alt udbetalt DKK 130 mio. i udbytte.
  • Bestyrelsen har besluttet at udlodde ekstraordinært udbytte på DKK 2.000 pr. aktie. Udbyttet udbetales 6. oktober 2015, og SPEAS aktien handler eksklusiv udbytte fra og med fredag den 2. oktober 2015.
  • Egenkapitalen udgør pr. 31. juli 2015 DKK 724 mio., svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 16.697.
  • Egenkapitalafkastet udgør 9,8% i 1. halvår 2015/16.
  • Selskabet forventer et langsigtet afkast af egenkapitalen på 8-9% p.a. givet Selskabets aktuelle aktivfordeling. På baggrund af det opnåede investeringsresultat, forventes for indeværende regnskabsår nu et egenkapitalafkast, der overstiger den langsigtede afkastforventning. Årets resultat vil være afhængigt af udviklingen på de finansielle markeder.

Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, adm. direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30

2015/16 H1